Dag: 3 januari 2013

Sint-Niklaas telt niet één maar vier burgemeester: Tussenkomst van de gemeenteraadsfractie SOS 2012 van 02/01/13.

Beste Gemeenteraad,

Beste stadspersoneel,

Beste Sint-Niklase bevolking,

Alvast namens de SOS 2012 fractie de beste wensen voor het nieuwe jaar! En ook veel succes toegewenst aan de verkozenen van de nieuwe gemeenteraad, de nieuwe OCMW-raad en de leden van het schepencollege.

De komende 6 jaren staat Sint-Niklaas voor een cruciale periode en de uitdagingen zijn enorm: Vergrijzing, Verarming, Vergroening en verkleuring. De verkiezingen van 14 oktober waren een aardverschuiving in Vlaanderen en ook in Sint-Niklaas.  Een tsunami van NV-A die met een nationale campagne lokale verkiezingen won ofdat dit zich ook vertaalt in een goed bestuur zal de toekomst uitwijzen. Eén ding staat vast met 20 nieuwe leden is deze gemeenteraad vernieuwd en veranderd. En of dit een verbetering weten we binnen 6 jaar.  Nu  na Emiel Van Haver krijgt Sint-Niklaas met Lieven Dehandschutter, de tweede Vlaams-nationalist als burgemeester. Want aangesteld als burgemeester voor de Katholieke partij in 1940 werd Emiel Van Haver in 1964 als gemeenteraadslid verkozen voor de VU.

Terwijl het schepencollege zich volop aan het voorbereiden is voor de volgende bestuursperiode en de kabinetten worden bemand en uitgebreid.  Wacht deze gemeenteraad nog altijd op dezelfde ondersteuning. Niet dat de administratie zijn uiterste best niet doet, maar enkel met een tablet zal de lokale democratie niet gered zijn.  Daarom mijn oproep aan deze meerderheid om de gemeenteraad te versterken. De lokale democratie zal er wel bij varen.  Wat in andere centrumsteden kan, moet ook in Sint-Niklaas kunnen: een echte ondersteuning van de fracties van de gemeenteraad.  Durven en doen.  Geef de gemeenteraad de ondersteuning om zelf voor te stellen te doen.  Liefst over de partijgrenzen heen en als het moet vanuit de oppositie. Geef Sint-Niklaas zijn democratie.  We kijken er naar uit. 

Ik vertel je geen geheim dat wij met SOS 2012 net als vele Sint-Niklazenaren heel verrast waren met de snelle coalitievorming. Voor sommigen een té snelle coalitievorming. Waarom nam kandidaat-burgemeester Lieven Dehandschutternet zoals zijn hopman in A’pen niet rustig de tijd om alle partijen uit te nodigen en op basis van inhoud een coalitie te vormen.  Wie op NV-A stemde, stemde tegen sp.a en of liever tegen het tijdperk Willockx.  En wie op sp.a stemde, stemde tegen NV-A. Maar wat bleek? Bijna onmiddellijk na het bekend maken van de verkiezingsuitslag was de voordrachtsakte al ondertekend voor de nieuwe burgemeester Lieven Dehandschutter. Het gaf van het begin aan wie eigenlijk écht de dans leidt: sp.a en meer nog terug Freddy Willockx! Nee, dit is geen coalitie van inhoud of van visie. Maar van de macht.  Net zoals de katholieken en de liberalen elkaar vonden met een monsterverbond bij het ontstaan van België. Hebben in Sint-Niklaas nationalisten en socialisten, ideologische tegenstanders in Sint-Niklaas elkaar gevonden om de macht.

Zo’n verbond tussen nationalisten en socialisten is een vrij uniek gegeven in een Vlaamse centrumstad. En dit omdat de socialisten van nature uit allergisch zijn voor nationalisten. En nationalisten normaliter de verzuilde machtsstructuur van de socialisten verafschuwen. Was het niet de grote man van sp.a in Gent en het voorbeeld van het kartel in Sint-Niklaas, die NV-A zelfs vergeleek met extreem-rechts?  En neen, ik ga hier geen verwijzing doen naar een donkere periode uit de geschiedenis zoals sommigen dit de laatste weken wel hebben gedaan, want dat zou populistisch zijn. Maar dat deze coalitie tegennatuurlijk is, weet zelf het kleinste kind.

Maar O, wat een geluk! Want in Sint-Niklaas zijn de socialisten gelukkig “wel vies” van de macht en is het dus wel “echte liefde” tussen de nationalisten en socialisten.  Neen, ik herhaal het: “Deze coalitie is tegennatuurlijk, kunstmatig en ideologisch onoverbrugbaar”.

Wat heeft Sint-Niklaas wel nodig? Duidelijke keuzes. Een objectief kerntaken debat m.a.w. méér met minder. En ànders en beter. Wanneer deze coalitie dit zal doen, dan zullen ze in SOS 2012 een echte bondgenoot vinden.

Maar de voortekens zijn slecht. In tegenstelling tot de snelle coalitievorming duren de onderhandelingen over de inhoud lang, te lang volgens ons.  Want zo als ik al eerder zei, waren inhoudelijke gesprekken beter voorafgegaan aan de coalitievorming.  Eerst  de inhoud en dan de mandaten.

Voor SOS 2012 dreigt dit vooral de bestuursperiode zijn van de onduidelijkheden. Is het nu diversiteit of inburgering? Wie is er nu bevoegd voor bouwprojecten: de schepen van wonen of de schepen van ruimtelijke ordening? Moet ik voor een bijkomend stadsbos nu bij de schepen van milieu of de schepen van natuur zijn. Dit is geen ploeg, geen team.  Erger nog. Het stadhuis wordt vanaf morgen misschien “het huis van wantrouwen” waar de onbestuurbaarheid om de hoek loert.

Moest er niet meer met minder gedaan worden?  En wat blijkt? De nieuwe ploeg is al vast gestart met één en als je naar de bevoegdheden kijkt zelfs 2 overbodige schepenen.  Terwijl in heel Vlaanderen schepencolleges afslanken. Doet dit schepencollege net het omgekeerde.  Hopelijk wordt dit geen trend: Streng voor een ander en mild voor zichzelf!

En de bevolking? Die heeft in werkelijkheid de keuze uit 4 burgemeesters:

Burgemeester nr 1: Burgemeester Geerts die nog geen portret wil omdat ze opnieuw burgemeester wil worden. En in afwachting daarvan maar alle belangrijke schepenbevoegdheden heeft gekregen of genomen. Wie zal het zeggen?

Burgemeester nr 2: Superschepen Mike.  Niet enkel schepen van Financiën, maar ook van het OCMW. Is dit wel deontologisch verantwoord? Tegelijkertijd bevoegd zijn voor het OCMW en tevens ook toezicht houden op het OCMW.  En daarnaast ook nog parttime de stadsbegroting onder controle houden. SOS 2012 zal vanuit de gemeenteraad dit waakzaam opvolgen. Want Sint-Niklaas verdient een schepen van Financiën en een OCMW-voorzitter die zich volledig engageert voor zijn mandaat.

Burgemeester nr 3: Burgemeester Freddy Willockx die een betere comeback heeft gedaan dan Kim Clijsters ooit heeft klaar gespeeld. Tot aan de verkiezingen met één voet buiten het stadhuis als ereburgemeester. Maar door de NV-A terug van de bank gehaald als beloning voor de hulp bij het burgemeesterschap. En hij zal in de toekomst fungeren als laatste man en joker. Iemand de financiële gaten moet dicht rijden en gaat bemiddelen bij bedrijven en overheden. Begrijpe wie kan!

En tot slot we waren het bijna vergeten: burgemeester nr 4: de “echte” burgemeester Lieven Dehandschutter. Die als hij het goed speelt door het zweet, bloed en tranen van de SP.A kan pronken met het gedane werk. En zo allemaal de pluimen op zijn hoed kan steken van de voorgenoemden.   Rome werd bestuurd door een triumviraat, Sint-Niklaas nu door een quadrumviraat.  Hopelijk eindigt Sint-Niklaas, niet zoals Rome.

Nu denk je dat we Groen vergeten zijn. Natuurlijk niet. Maar sp.a wel !!! En daardoor zitten er nu vier Groenen in de Gemeenteraad. Want het “wit konijn” met inhoud van sp.a bleek een overloper te zijn zonder stemmen.  En zo hebben de Groenen nu twee schepenen en daar zijn ze heel blij mee.

Of toch niet? Want de grote vraag is ofdat Groen dit binnen 6 jaar verzilvert? En terug alleen naar de verkiezingen durft te gaan en daarbij Sofie Heyrman uitspeelt als kandidaat-burgemeester. Of blijven ze in kartel en pakken ze de volgende keer nog meer verkozenen van sp.a af.

Gaat Groen bovendien meegaan in het idee van auto’s in de stationsstraat of gaan ze nu eindelijk eens kiezen voor de zwakke weggebruiker: voor een autovrije stationsstraat! Niet enkel woorden maar ook daden! Neen, met 2 schepenen en 4 verkozenen is nu het uur van de waarheid gekomen. En kunnen ze zich niet langer wegsteken. SOS 2012 is benieuwd hoe men de beleidspunten m.b.t. diversiteit , milieu, duurzaamheid  gaat invullen in het nieuwe bestuursakkoord.

De eerste test zal dus het bestuursakkoord zijn, maar de echte eerste test komt in 2014. Stevent onze stad af op een financiële ramp? Wordt Sint-Niklaas onbestuurbaar? Of verlaten al een aantal stuurlui het schip voor een parlementszetel?

SOS 2012 zal de komende jaren doen wat de Sint-Niklaas bevolking van ons verlangt: Onze stem verheffen, wanneer het algemeen belang en het belang van Sint-Niklaas in gevaar is. Want SOS 2012 doet ook na de verkiezingen, wat we beloven voor de verkiezingen.  We hopen van deze nieuwe meerderheid hetzelfde. Zo ja, dan zullen ze in SOS 2012 een bondgenoot vinden voor een betere stad!!!

Namens de SOS 2012-fractie.

Wouter Van Bellingen        &         Ali Salhi