Maand: juli 2012

Stad en politie binden strijd aan met illegale graffiti.

Het stadsbestuur is begonnen met het verwijderen van meer dan 1000 vierkante meter aan illegale graffiti. Binnen drie jaar wil men daarmee klaar zijn.

Sint-Niklaas wil af van de tags en graffiti die her en der op muren, elektriciteitscabines en in tunnels in de stad zijn gespoten. Er werd een beleid ontwikkeld dat zich zowel richt op het verwijderen, voorkomen als bestraffen van de illegale tekeningen. ‘

Bij een inventarisatie in 2010 werd zo’n 1055 vierkante meter graffiti gevonden’, verduidelijken schepenen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) en Mike Nachtegael (SP.A). ‘We hebben de sociale tewerkstellingplaats Mo-Clean de opdracht gegeven om al deze graffiti snel en goed te verwijderen. Sinds de opstart eind april is er al meer dan 350 vierkante meter graffiti verdwenen.’

De stad trekt jaarlijks 25.000 euro uit voor het verwijderen van de graffiti. ‘We willen op drie jaar tijd alle graffiti van de stadseigendommen verwijderd hebben’, zeggen de schepenen. ‘Op een aantal cruciale plaatsen zal er ook een preventieve coating worden aangebracht. Die zorgt ervoor dat nieuwe graffiti makkelijker te verwijderen is.’

Wie legaal graffiti wil spuiten, kan daarvoor sinds enkele weken terecht op de muur langs de spoorwegwegel ter hoogte van het Westerplein. Door dat initiatief blijkt het aantal illegale graffiti de laatste tijd afgenomen te zijn. Wie het toch nog waagt om elders de spuitbus boven te halen, kijkt best goed uit zijn doppen. De politie voert momenteel de controle op illegale graffiti nog op.

BEFO, Nieuwsblad

Stad verleent voorrang aan spelende jeugd in nieuw actieplan Sint-Niklaas.

De jeugddienst heeft het actieplan speelweefsel voorgesteld. Het plan moet de stad kindvriendelijker maken en jonge gezinnen aantrekken.

“Naast vergrijzing wacht Sint-Niklaas ook een demografische vergroening.

Zo zal het aantal 2- tot 4-jarigen tegen 2019 met 15 procent stijgen. Met dit werkdocument willen we de spelende jeugd een veiligere stad bieden en jonge gezinnen aantrekken”, zegt Tim De Brabander van de jeugddienst. “Het actieplan is enkel van toepassing op de kernstad, maar het principe kan moeiteloos worden doorgetrokken naar de deelgemeenten.” Concreet betekent het plan dat er in de komende legislatuur en in de periode 2018-2023 volop wordt ingezet op het uitbouwen van speelweefsel. Speel- of fietsroutes doorheen de stad en een systematische aanpak van gevaarlijke oversteekpunten, moeten een veilige doorlaatbaarheid van de stad mogelijk maken. “Speciale aandacht gaat naar een de uitbouw van een groene noord-zuid-as tussen Puytvoet en de Clementwijk. Die as moet de ruggengraat van het speelweefsel worden.

We zochten ook naar mogelijkheden voor skate- en BMX-zones. Zowel de regio rond sportcentra de Witte Molen en Puyenbeke als de stationsomgeving bieden mogelijkheden.”

Leefbaarheid

De stad maakte een analyse van negentien wijken. “Het voordeel is dat de binnenstad de komende jaren wordt heraangelegd”, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “We kunnen dus van bij de fundamenten rekening houden met het actieplan, en niet de mankementen later rechttrekken. Zelfs via kleine aanpassingen die beperkte middelen vragen, zoals stapstenen of een fietsvijver, wordt de leefbaarheid van de stad opgetrokken.”

SOPY, GVA

Een winkelhart met PIT.

Het winkelhart van de stadskern krijgt met de Stationsstraat een vernieuwde slagader. SOS 2012 gaat voor niks minder dan een gezonde bloedsomloop. Alle winkelstraten in de stads- (Stationsstraat, Ankerstraat, Kokkelbeekstraat, Nieuwstraat, Mercatorstraat…) en dorpskernen (Belsele, Nieuwkerken en Sinaai) verdienen immers een duidelijke winkelstrategie met PIT. Want wij geloven dat creatieve Promotie, Innovatie in producten en diensten en het drastisch verhogen van de leegstandTaks elk winkelhart van onze stad sneller zal doen slaan.

PROMOTIE
Elke huisje zijn kruisje. Toch heeft elk winkelhart nood aan een éénsgezinde en creatieve uitstraling. In eigen stad bewijzen enkele mooie initiatieven zoals Plein in Bloei van het O.L.V.-plein, maar ook de conceptwinkels in de Mercatorstraat en in Belseledorp, dat samenwerking afstraalt op het profiel en de samenhang van de hele winkelzone.
SOS 2012 wil dat de stad in samenwerking met de handelaars actief werk maakt van positieve, vindingrijke promotie van haar winkelhart in andere centrumsteden, het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. ‘Less is more’ of samenwerken waar het loont in plaats van louter om de structuur.

INNOVATIE
SOS 2012 wil de verdere verschraling van de winkelkernen tegengaan. We vinden het onzin het winkelaanbod af te stemmen op de meerwaardezoeker. Is niet elke Sint-Niklazenaar op zoek naar gezellige, nieuwe of frisse producten? Onze stad herbergt al heel wat inventieve ondernemers die durven innoveren. Ze durven een product heruit te vinden, te luisteren naar de consument, te investeren in betaalbare kwaliteit, sfeer en dienstverlening of te balanceren tussen authenticiteit en vernieuwing. SOS 2012 wil met een innovatiefonds deze omwenteling versterken en vernieuwing in de detailhandel stimuleren om zo het profiel van elk winkelhart aan te scherpen.
Daarnaast vinden we dat onze winkelkernen zich met een totaalpakket t.o.v. het Waasland Shopping Center moeten onderscheiden als sociale kernen: een gebied met winkels, horeca maar ook dienstverlenende centra waar de consument zich goed voelt en werkt, en waar aangenaam leven en gezellig winkelen hand in hand gaan. SOS 2012 ijvert dan ook voor het inbrengen van permanente publieke functies centraal in elk winkelhart en voor winkelgebieden als een voetgangers- en fietsergebied waar winkelen in alle rust kan en waar bestemmingsverkeer naar de juiste winkelparkings worden gestuwd.

TAKS
De heropleving van het winkelhart in de stadskern is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook die van eigenaars van leegstaande (winkel)panden. Van hen verwachten we dat ze hun huurprijzen fors naar beneden halen. Hardnekkige speculatie op leegstand blijkt momenteel nog gunstiger dan deze logische beweging te maken omdat dit nog steeds fiscaal voordeel geeft. SOS 2012 pleit daarom voor een drastische verhoging van de leegstandsbelasting (rekeninghoudende met de lopende meters van de gevel, het aantal jaren van leegstand en het aantal verdiepingen van het gebouw). Zo bekoel je de huurprijzen en geef je zuurstof aan nieuwe initiatieven. Tegen 2020 wil SOS 2012 de leegstand met 70% terugdringen. Zo zet je daadkrachtig in op een hogere conversiegraad (verhouding bezoekers, geïnteresseerden en kopers) van elk winkelhart.

Stad en privé-bedrijf laten kinderen veiliger chatten.

Dit najaar start in Sint-Niklaas een proefproject om chatten op het internet veiliger te maken voor jonge gebruikers.

“Iedereen is wel vertrouwd met de mogelijkheid te chatten op internet, maar veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren die daarbij komen kijken. Vooral de jongere gebruikers zijn een kwetsbare groep” zeggen schepen van Financiën Mike Nachtegael (SP.A) en schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “Daarom schaart de stad zich achter een proefproject dat de veiligheid van onze kinderen moet bewaken.”

Dit najaar wordt een er een beveiligd software pakket gelanceerd om chatten op MSN gratis aan te bieden aan de inwoners van Sint-Niklaas. Inventus Software, een IT bedrijfje uit Sint-Niklaas, ontwikkelde hiervoor een veiligheidsplatform dat kan worden ingebouwd in bestaande MSN sessies.

“Dat doen we door gebruik te maken van de Kids-ID, een elektronisch paspoort voor kinderen van nul tot twaalf jaar”, vult zaakvoerder Jan Muyldermans aan. “Zo kunnen enkel kinderen met elkaar chatten en worden volwassenen verbannen van de chatsessies. De communicatie tussen beide partijen zal één jaar worden bijgehouden, waardoor e-cops -een website waar misdrijven op het internet kunnen worden gemeld- een onderzoek kan starten bij eventuele malafide feiten.”

Uit statistieken blijkt dat de Belgische jeugd maar liefst 80% van hun tijd op internet aan chatten spendeert. “Maar je weet nooit wie er aan de andere kant van het scherm zit. Parent controle is onvoldoende, de jeugd zal dat principe net omzeilen.” Het pilootproject kan op verschillende chatplatformen worden toegepast, maar eerst komt er dit najaar een testfase om kinderziektes weg te werken.

GVA, SOPY