Dag: 23 mei 2012

Groen licht voor bouwproject zeescouts aan De Ster.

Zeescoutsgroep Mercator Waasland beschikt binnenkort over een nieuw gebouw aan De Ster in Sint-Niklaas. De stedenbouwkundige vergunning is goedgekeurd.

De zeescouts bieden kinderen de kans om vanaf de leeftijd van zes jaar kennis te maken met leven op het water. Voor de groep is de goedkeuring van de bouwplannen een prima zaak.

‘Jarenlang verhuisde de jeugdbeweging van het ene tijdelijke lokaal naar de volgende noodoplossing’, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). ‘Eerst in lokalen van de sporthal van receatieoord De Ster en daarna in vroegere klascontainers op het aangrenzende jeugdverblijfcentrum Heywijck. In 2010 heeft de stad een recht van opstal van 40 jaar toegekend voor grond gelegen aan Beeld- en Lange Rekstraat. Zo werd de eerste stap naar een definitieve oplossing gezet.’

Het bouwproject voorziet in de noden op korte termijn. In een eerste fase wordt het terrein verhard en komt er een eerste gebouw van 80 vierkante meter oppervlakte met toiletten en polyvalente ruimte. Daarna komt er een overkapping waaronder de boten een schuilplaats kunnen vinden tijdens de winter.

‘De groep beschikt over een eigen vermogen van 20.000 euro’, zegt Van Bellingen. ‘Het totale bouwproject wordt geschat op 85.000 euro. De vraag voor een nieuwbouwsubsidie van 50.000 euro en een renteloze lening van 15.000 euro wordt binnenkort voorgelegd aan het schepencollege. Het is de enige zeescoutsgroep in het Waasland. De dichtstbijzijnde andere groepen bevinden zich in Beveren en Antwerpen-Linkeroever.’

De zeescouts zijn tevreden over de goedkeuring van de bouwaanvraag. De financiering volgt nog. ‘We zijn de afgelopen jaren van hot naar haar doorgestuurd’, zegt Thaïsa Van Speybroek. ‘Wij zijn erg tevreden. Nu hebben we tenminste uitzicht op een vaste stek.’

sl, Nieuwsblad