Dag: 20 maart 2012

Jongeren overhandigen eisenbundel

De Sint-Niklase jeugdraad heeft zijn memorandum voor de volgende beleidsperiode aan het huidige schepencollege overhandigd. “Met deze eisenbundel wil de jeugdraad de stem van de jongeren laten weerklinken vóór de opmaak van de toekomstige beleidsplannen”, weet voorzitter Frederik Vanhuffel, die benadrukt dat de stad haar achterstand de voorbije jaren heeft verkleind.

De kernpunten van de jeugdraad draaien vooral om betrokkenheid. “We willen maximaal betrokken worden bij alles wat de jeugd aanbelangt, van bij de opmaak van de plannen, in plaats van bij de voorstelling van gefinaliseerde projecten. De jeugdraad wil mee sturen in plaats van achteraf bij te sturen. Ook vragen we een eerlijker weerspiegeling in de stadsuitgaven van het aandeel voor de jeugd in vergelijking met de totale bevolking, de afwerking van geplande speelbossen, de verderzetting van de inhaalbeweging rond jeugdinfrastructuur en een betere focus op zwakke weggebruikers. Er is bovendien nog werk aan de winkel rond jeugdtoerisme, waar we pleiten voor de oprichting van een overlegstructuur voor de jeugdverblijfscentra om Sint-Niklaas beter te promoten als jongerenstad.”

JVS, HLN