Dag: 11 maart 2012

‘Lente-evenement’ beslecht oorlog om 100 dagen Sint-Niklaas.

Met de belofte van een gezamenlijk ‘lente-evenement’ volgend jaar is er een einde gekomen aan het geruzie rond de 100 dagenfuiven.

Kussen werden er nog niet gegeven, maar de neuzen van alle organisatoren van 100 dagenfuiven moeten nu opnieuw in dezelfde richting wijzen. Na de scherpe uithaal van jeugdhuis Den Eglantier van vorige week aan het adres van Van Bellingen en mede-organisator van de Last Hundred-fuif Steve Vonck, bracht de schepen alle partijen rond de tafel.

“Zowel de schepen als de mensen van Last Hundred hebben toegegeven dat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de communicatie rond de organisatie van de nieuwe 100 dagenfuif”, zei Patrick Laisnez van de beheerraad van Den Eglantier vergevingsgezind. “Na 25 jaar van samenwerking zonder enige vorm van overleg een andere fuif organiseren, schoot bij ons in het verkeerde keelgat.”

Schepen Van Bellingen werd door Den Eglantier een verrader genoemd, en het jeugdhuis verzekerde de schepen dat zijn aandeel in de tweede 100 dagenfuif hem heel wat jeugdige stemmen zou kosten. “De boodschap van Den Eglantier was duidelijk, maar de manier waarop die werd gecommuniceerd, maakt nog steeds een groot verschil”, merkte Van Bellingen nog op.

Samen met Laisnez ontvouwde hij wel al meteen nieuwe plannen voor de 100 dagenfuiven in de stad. “We hebben een werkgroep opgericht waarin we de mogelijkheid bekijken om volgend jaar een groot ‘lente- evenement’ op poten te zetten”, kondigen ze aan. “Tussen januari en juni zijn er eigenlijk geen grote festivals of jongerenevenementen in de stad. We kunnen het concept van de 100 dagenfuiven ruimer maken, en ook een ouder publiek aantrekken.

Het moet mogelijk zijn om op termijn met alle organisatoren een evenement naar analogie met Villa Pace te organiseren. “

Schepen Van Bellingen kondigde aan dat er tijdens de avond van 100 dagen nu vrijdag nachtbussen worden ingelegd. Die brengen de jongeren tot 4.15u veilig thuis.

BEFO, GVA

“De jongeren zijn braaf geworden”

De 100 dagenviering van de Sint-Niklase scholieren verliep vrijdag opmerkelijk rustig.De smijtzone aan de Sint- Nicolaaskerk bleek overbodig te zijn: er kwamen maar twee scholieren opdagen. Voor de laatstejaarsstudenten is het vanaf nu aftellen geblazen. Binnen honderd dagen zetten ze, mits ze een goed rapport hebben, een punt achter hun middelbare schoolcarrière. Het feest dat daar vrijdag mee gepaard ging, verliep nog rustiger dan andere jaren.

“We voerden vanaf 4u ’s ochtends controles uit aan het station”, zegt korpschef Johan De Paepe van de politie van Sint-Niklaas. “Veel scholieren startten hun 100 dagenfeest de avond voordien al in Gent of Antwerpen.Bij aankomst van de eerste trein uit Gent controleerden we een 250-tal jongeren. We gingen na of er geen overmatig alcoholgebruik was.De jongeren, onder wie sommigen verkleed, zagen er bijzonder ‘uitgeslapen’ uit.”

Het stadsbestuur legt al enkele jaren een smijtzone in aan de Sint- Nicolaaskerk. Daar kunnen de jongeren elkaar voor schooltijd te lijf gaan met confetti. Het terrein werd in het leven geroepen om te voorkomen dat de tieners verspreid over heel de stad smurrie zouden achterlaten. “In de smijtzone werden om 8u exact twee studentes geteld”, verduidelijkt De Paepe. “Ook hier verliep alles zeer vreedzaam.”

Verkleedpartij

Voor jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) is het duidelijk dat zo’n smijtzone geen enkel nut meer heeft. “Zo’n terrein is overbodig geworden”, stelt hij vast. “Het weegt niet meer op tegen de mankracht aan politiemensen die er worden ingezet. De jeugd is braaf geworden. Ik heb gemerkt dat er bij deze editie opvallend veel jongeren verkleed waren. Het is misschien beter om volgend jaar rond dat gegeven ideeën uit te werken.”

Volgens de politie zijn deze ‘propere’ 100 dagen ook te danken aan de afspraken die er op de verschillende scholen werden gemaakt. “Er werden op de scholen allerlei activiteiten zoals een ontbijt, een toneelstuk of een uitstap georganiseerd”, weet De Paepe. “Blijkbaar legden de scholen hun leerlingen richtlijnen op dat ze niet besmeurd naar school mochten komen. Vermoedelijk waagden daarom niet te veel scholieren zich in de smijtzone.”

Rookbom

Een aantal leerlingen slaagde er toch nog in hun schoolpoort- en muren te bekogelen met eieren en ketchup. Op het Hendrik Heymanplein werd kort voor 12 u een rookbommetje in een vuilbak gesmeten door enkele feestneuzen. Voorbijgangers verwittigden de politie omdat ze dachten dat de vuilbak in brand stond.