Dag: 28 februari 2012

Reactie op Persbericht 100 dagen Den Eglantier.

Met verwondering heb ik melding gekregen van het persbericht van JC Den Eglantier. Ik kan enkel mededelen dat de stedelijke jeugdraad reeds jaren vragende partij is om van de 100-dagen terug een jongerenevenement met uitstraling te maken en zij hiervoor meermaals heeft getracht een overleg op te starten met JC Den Eglantier. Met spijt moeten we vaststellen dat in tegenstelling tot andere fuiven ( Krock: 1.000 bezoekers, Crazy Dating Party: 3.200 bezoekers, OLF: 7.000 bezoekers, Oudejaar: 8.000 jongeren op diverse fuiven in de stadskern en deelgemeenten (Bau-Huis, jeugdcentra, Foyer) de 100-dagen jaarlijks krimpt (van 8.000 bezoekers van 1994 tot 2001 met de tent op de Grote Markt naar 3000 bezoekers in 2005 Stadszalen naar 900 bezoekers in 2011) ondanks de ondersteuning van het stadsbestuur: beschikkingstelling van de voormalige stadzalen, projectsubsidie van 500 EUR in 2009 en 1200 EUR in 2010, politie inzet 2011 (16u tot 24u: 1 officier + 4 extra politiemensen en 22u tot 6u: + 8 extra politiemensen). Voor dit jaar hebben we geen aanvraag ontvangen voor een projectsubsidie. Meer nog afgelopen jaren zien we een tendens dat jongeren op donderdagavond richting Gent vertrekken om daar al te gaan feesten. Een trend die ik ten sterkste betreur en daarvoor reeds jaren vragende partij ben om o.a. redenen van verkeersveiligheid op donderdagavond activiteiten te organiseren voor jongeren in Sint-Niklaas. De activiteit van JC Den Eglantier i.s.m. studentenclub Agropitalica is hiervoor een eerste aanzet. Nog verder kan ik zeggen dat alle toestemmingen voor de fuif (‘t bauhuis, milieuvergunning) verliepen via mijn collega’s en het schepencollege, maar dat vzw bongito een zeer betrouwbare partner is voor het stadsbestuur m.b.t. het organiseren van fuiven o.a. de eerste eindejaarsfuif in het bauhuis. Ik ben als schepen van jeugd enkel verantwoordelijk voor het 100dagen-overleg, waar zowel de scholen als Jc Den Eglantier enthousiast reageerde op dit nieuwe initiatief. Dat verschillende fuiven op hetzelfde moment eerder een aantrekkingspool vormen dan concurrentie zijn, bewijst het feit dat op oudejaar alle 8 eindejaarsfuiven uitverkocht waren en 5000 jongeren en jongvolwassenen fuifde in eigen stad i.p.v. naar Gent en A’pen te trekken. Het zou fantastisch zijn, mocht dit ook terug kunnen gebeuren voor de 100 dagen. Elke verandering en verbetering die hier aan meewerkt, kan ik alleen maar toejuichen. Ik ben nog het meest ontgoocheld dat er nooit een vraag tot gesprek is geweest van JC Den Eglantier. De afgelopen jaren was er steeds een goede samenwerking tussen het stadsbestuur en JC Den Eglantier, waarbij het stadsbestuur het JC ondersteunde op verschillende vlakken: 45.000 werkingsubsidies /jaar , 30.315 EUR infrastructuursubsidies , 1900 EUR projectsubsidie en 4500 EUR ondersteuning jongerenradio RADAR. Voor haar jeugdbeleid werd het stadsbestuur dan ook bekroond met de titel “ Vetste jeugdstad” 2011-2012. Ik heb dan ook JC Den Eglantier uitgenodigd voor een gesprek ten gronde.