Dag: 24 februari 2012

Kindvriendelijker beleid.

Na de kinderrechtenconferentie van eind vorig jaar wil het stadsbestuur vanaf volgende legislatuur werk maken van een kindvriendelijker beleid. Daarom zal een jeugdconsulent worden aangesteld die alle beleidsvoorstellen op kindvriendelijkheid moet toetsen. Die ambtenaar zal vervolgens een ‘kinderrechtenadvies’ moeten formuleren bij alle voorstellen die gevolgen hebben voor kinderen of jongeren. De jeugddienst krijgt de opdracht om een systeem uit te werken waarmee kinderen kunnen worden betrokken in de startfase van de opmaak van plannen. Aan de andere diensten wordt gevraagd de reflex te hebben om de jeugddienst te betrekken.
JVS, HLN