Dag: 10 februari 2012

Kritisch Bekeken: ” Het dumpen van Wouter Van Bellingen is een extra stimulans om voor SOS 2012 te stemmen”

De strijd voor de gemeenteraadsverkiezingen is losgebarsten. Sp.a en Groen blijven in een kartel maar dumpen SOS 2012 van Wouter Van Bellingen. ” Een vertrouwensbreuk”, verwoordde sp.a-boegbeeld Freddy Willockx het.   Eén van de redenen was dat SOS 2012 kandidaten voorstelde zonder overleg met sp.a en Groen.  Maar er is meer.  Uit een peiling bleek dat kartellijsttrekker Christel Geerts (sp.a) met 32,1 % de meeste stemmen kreeg maar ook dat Wouter Van Bellingen op 30, 8 % kon rekenen. Het gevaar was dus niet denkbeeldig dat Van Bellingen op dezelfde lijst meer stemmen zou halen dan Geerts.  En in dat geval was hij niet van plan zich zomaar opzij te laten schuiven. Na de eerste zwarte schepen van het land ook de eerste zwarte burgemeester: Van Bellingen zag het wel zitten.

Uit dezelfde peiling bleek dat het progressieve kartel van sp.a, Groen en SOS 2012 de grootste politieke fractie in Sint-Niklaas zou zijn. Nu is de kans groot dat dit N-VA wordt met lijsttrekker Lieven Dehandschutter op de pole position voor het burgemeesterschap. Het was geen goed signaal dat uitgerekend oude krokodil Freddy Willockx de verbanning van SOS 2012 van Van Bellingen communiceerde.  Zelfs binnen zijn eigen sp.a roept dat bij sommigen weerstand op. Het jongste deel van de Sint-Niklase kiezers is zeker niet onder de indruk. Integendeel: het betekent een extra stimulans om voor Van Bellingen en SOS 2102 te stemmen. Dat de populaire cafébaas en organisator Steve Vonck Van Bellingen blijft steunen, zal daar alleen maar toe bijdragen.

PJC, Streekkrant.