Maand: februari 2012

Oorlog om ‘laatste 100 dagen’.

De laatstejaars van het middelbaar vieren volgende week hun laatste 100 dagen. En voor het eerst in de Sint-Niklase geschiedenis zullen ze daarvoor een keuze moeten maken. Jeugdcentrum Den Eglantier, dat al 25 jaar de festiviteiten organiseert, kreeg te horen dat jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) ook zijn fiat heeft  gegeven voor een 100 dagen-fuif in ’t Bau-huis. Bij Den Eglantier  kunnen ze niet lachen met de plotse concurrentie, temeer omdat er volgens hen geen overleg is geweest.

Het is nooit eerder gebeurd dat er in de stad twee 100 dagen-fuiven plaatsvinden voor de laatstejaars van het secundair. Op vrijdag 9 maart kunnen de jongeren zowel naar het traditionele 100 dagen-feest in Den Eglantier, als naar een evenement rond de 100 dagen in ’t Bau-huis. En dat heeft een heuse 100 dagen-oorlog tussen de organisatoren tot gevolg. Vooral het jeugdcentrum op het Sint-Nicolaasplein vreest het ergste, zeker in het jaar waarin het op een speciale manier de 25ste 100 dagen-fuif wilde vieren. De fuif in ’t Bau-huis dreigt immers een pak jongeren weg te lokken. Dat laatste evenement wordt georganiseerd door café De Casino-uitbater  Steve Vonck, Viva Lola-organisator Jo Van Bockstal en de uitbater van café ’t Hemelrijk Youri Brocard.

 Het bestuur van jeugdcentrum Den Eglantier houdt geen blad voor de mond en viseert jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “Wij organiseren al 25 jaar de enige echte 100 dagen-fuif. Pas vier weken geleden zijn we te weten gekomen dat we concurrentie  krijgen”, briesen Wim De Beul en Liesbet Cuynen. “Dat is zonder enige uitleg van de schepen gebeurd. We betreuren  enorm dat er een parallel evenement wordt opgestart door een commerciële vzw, waarin onder meer zijn partijgenoot zit van SOS-2012, Steve Vonck. Beide heren groeiden nochtans op in ons jeugdhuis. Ze weten als geen ander dat we de opbrengst nodig hebben. Toch pleegt de schepen van Jeugd verraad. Wouter, dit zal je een pak minder jeugdige stemmen opleveren.”

 Schepen Van Bellingen zelf is verrast door de uithaal van Den Eglantier. “We zijn al jaren vragende partij om van de 100 dagen  weer een evenement met uitstraling te maken. Er is tevergeefs geprobeerd om een overleg op te starten met het jeugdcentrum. In tegenstelling tot een hele reeks succesvolle fuiven krimpt de 100 dagen-fuif elk jaar, van 8.000 bezoekers in 1994 naar nog 900 bezoekers vorig jaar. En steeds meer zien we dat jongeren naar Gent gaan om te feesten. Meerdere fuiven op hetzelfde moment zijn  eerder een aantrekkingspool dan concurrentie. Ik ben nog het meest ontgoocheld dat er nooit een vraag tot gesprek is geweest van Den Eglantier.”

Traditie

Volgens organisator Steve Vonck van de fuif ‘Last hundred’ in ’t Bau-huis is er wél overleg geweest met Den Eglantier. “Na Nieuwjaar ben ik er langs geweest om ons evenement aan te kondigen, hoewel ik niet om toestemming moet vragen. Het jeugdhuis heeft geen patent op de 100 dagen. De jongeren hebben inderdaad de traditie, maar ze zijn er ook in geslaagd om het van een succesvol evenement te herleiden tot een klein fuifje. Sint-Niklaas is een scholenstad. Het laatste 100 dagen-gebeuren moet beter kunnen.”

JV, HLN

Reactie op Persbericht 100 dagen Den Eglantier.

Met verwondering heb ik melding gekregen van het persbericht van JC Den Eglantier. Ik kan enkel mededelen dat de stedelijke jeugdraad reeds jaren vragende partij is om van de 100-dagen terug een jongerenevenement met uitstraling te maken en zij hiervoor meermaals heeft getracht een overleg op te starten met JC Den Eglantier. Met spijt moeten we vaststellen dat in tegenstelling tot andere fuiven ( Krock: 1.000 bezoekers, Crazy Dating Party: 3.200 bezoekers, OLF: 7.000 bezoekers, Oudejaar: 8.000 jongeren op diverse fuiven in de stadskern en deelgemeenten (Bau-Huis, jeugdcentra, Foyer) de 100-dagen jaarlijks krimpt (van 8.000 bezoekers van 1994 tot 2001 met de tent op de Grote Markt naar 3000 bezoekers in 2005 Stadszalen naar 900 bezoekers in 2011) ondanks de ondersteuning van het stadsbestuur: beschikkingstelling van de voormalige stadzalen, projectsubsidie van 500 EUR in 2009 en 1200 EUR in 2010, politie inzet 2011 (16u tot 24u: 1 officier + 4 extra politiemensen en 22u tot 6u: + 8 extra politiemensen). Voor dit jaar hebben we geen aanvraag ontvangen voor een projectsubsidie. Meer nog afgelopen jaren zien we een tendens dat jongeren op donderdagavond richting Gent vertrekken om daar al te gaan feesten. Een trend die ik ten sterkste betreur en daarvoor reeds jaren vragende partij ben om o.a. redenen van verkeersveiligheid op donderdagavond activiteiten te organiseren voor jongeren in Sint-Niklaas. De activiteit van JC Den Eglantier i.s.m. studentenclub Agropitalica is hiervoor een eerste aanzet. Nog verder kan ik zeggen dat alle toestemmingen voor de fuif (‘t bauhuis, milieuvergunning) verliepen via mijn collega’s en het schepencollege, maar dat vzw bongito een zeer betrouwbare partner is voor het stadsbestuur m.b.t. het organiseren van fuiven o.a. de eerste eindejaarsfuif in het bauhuis. Ik ben als schepen van jeugd enkel verantwoordelijk voor het 100dagen-overleg, waar zowel de scholen als Jc Den Eglantier enthousiast reageerde op dit nieuwe initiatief. Dat verschillende fuiven op hetzelfde moment eerder een aantrekkingspool vormen dan concurrentie zijn, bewijst het feit dat op oudejaar alle 8 eindejaarsfuiven uitverkocht waren en 5000 jongeren en jongvolwassenen fuifde in eigen stad i.p.v. naar Gent en A’pen te trekken. Het zou fantastisch zijn, mocht dit ook terug kunnen gebeuren voor de 100 dagen. Elke verandering en verbetering die hier aan meewerkt, kan ik alleen maar toejuichen. Ik ben nog het meest ontgoocheld dat er nooit een vraag tot gesprek is geweest van JC Den Eglantier. De afgelopen jaren was er steeds een goede samenwerking tussen het stadsbestuur en JC Den Eglantier, waarbij het stadsbestuur het JC ondersteunde op verschillende vlakken: 45.000 werkingsubsidies /jaar , 30.315 EUR infrastructuursubsidies , 1900 EUR projectsubsidie en 4500 EUR ondersteuning jongerenradio RADAR. Voor haar jeugdbeleid werd het stadsbestuur dan ook bekroond met de titel “ Vetste jeugdstad” 2011-2012. Ik heb dan ook JC Den Eglantier uitgenodigd voor een gesprek ten gronde.

Kindvriendelijker beleid.

Na de kinderrechtenconferentie van eind vorig jaar wil het stadsbestuur vanaf volgende legislatuur werk maken van een kindvriendelijker beleid. Daarom zal een jeugdconsulent worden aangesteld die alle beleidsvoorstellen op kindvriendelijkheid moet toetsen. Die ambtenaar zal vervolgens een ‘kinderrechtenadvies’ moeten formuleren bij alle voorstellen die gevolgen hebben voor kinderen of jongeren. De jeugddienst krijgt de opdracht om een systeem uit te werken waarmee kinderen kunnen worden betrokken in de startfase van de opmaak van plannen. Aan de andere diensten wordt gevraagd de reflex te hebben om de jeugddienst te betrekken.
JVS, HLN

Groen licht voor speelbos naast Troelant.

De Vlaamse overheid geeft groen licht voor de inplanting van een speelbos nabij het toekomstige gemeenschapscentrum en jeugdhuis in Sinaai.

Het gebied tussen de Vleeshouwersstraat en de Hooiman-straat, vlak naast de sportzone, zal er binnen een jaar volledig anders uitzien. Niet alleen start daar midden dit jaar de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum, waar ook jeugdhuis Troelant een plaats krijgt. Maar daarnaast komt er ook een gloednieuw speelbos van maar liefst acht hectare groot. De afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van de Vlaamse overheid heeft daarvoor het licht op groen gezet.

Milieugevolgen

Die concludeert dat de plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. “Er is absoluut een grote behoefte aan een speelbos in Sinaai. Zeker omdat door de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum een deel van de speelterreinen van de jeugdbewegingen worden ingenomen. Dat willen we compenseren met het nieuwe speelbos. Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit gebied volledig te bebossen. Het wordt een groene speelzone met bebossing, heuvels, waterlopen, een doolhof, hoog gras en avontuurlijke paden”, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). In het gemeenschapscentrum vlak daarnaast krijgt jeugdhuis Troelant een nieuwe stek, maar ook de speelpleinwerking Spenoazi, de jeugdbewegingen, de dorpsraad en verenigingen kunnen er terecht. Het nieuwe gebouw zal zo’n 1 miljoen euro kosten. (JVS)

Eerste roodgroene kartel al opgeblazen.

Groen verbreekt éénzijdig politiek huwelijk met sp.a.

‘Groen Hamme kiest ervoor om in oktober 2012 op eigen kracht naar de kiezer te trekken’, stelt boegbeeld Hilde Van Cauteren formeel.

 Die totaal onverwachte breuk vraagt om meer uitleg. ‘Ondanks gemeenschappelijke standpunten en gemaakte afspraken vullen beide partijen de kartelvorming heel verschillend in’, aldus Van Cauteren. ‘Groen gaat voor een open samenwerking met respect voor ieders inbreng. De jongste weken ging te veel energie naar interne verschillen. Daarom drong een duidelijke keuze zich op. We kunnen vaak goed samenwerken binnen de Hamse gemeenteraad, maar we hebben een totaal andere partijcultuur. Bovendien hebben we de voorbije periode vastgesteld dat we anders denken over samenwerking binnen een kartel. Daarom willen we de komende maanden duidelijk en vrij ons eigen groene programma voorleggen aan de Hamse kiezer.’

Geen conflict

 SP.A-voorzitter Geert Van Goethem viel uit de lucht bij het horen van deze verklaringen. ‘Wij kregen een melding van Groen dat het kartel wordt opgeblazen, maar zonder duidelijk geformuleerde redenen’, aldus Van Goethem, die zelf niet meer op de lijst zal staan.

‘Ik ben dan ook stomverbaasd, vooral omdat er zich tot dusver geen enkel conflict heeft voorgedaan. We waren het volledig eens over de inhoud van ons gemeenschappelijk programma en ook over de samenstelling van de lijst met twaalf socialisten, zes groenen en negen verruimingskandidaten.’

 ‘De jongste weken brachten wij een aantal zeer sterke kandidaten aan en misschien heeft dat Hilde Van Cauteren doen nadenken over haar eigen verkiezingskansen. Ik denk dat ze kiest voor haar zitje in de gemeenteraad, boven een sterk blok dat kan wegen op het beleid’, besluit de SP.A-voorzitter.

‘We hebben dit in elk geval niet zien aankomen. Met SP.A hebben we zelfs Patrick Sillis van Groen overtuigd om toch opnieuw aan te treden. Zeer onverwacht moeten we de verkiezingen dus heel anders gaan voorbereiden, ook wat de lijstvorming betreft.’

JVD, Nieuwsblad