Dag: 17 november 2011

Stadsgidsen stippelen kinderrechtenwandeling uit.

De leerlingen van klassen 13 en 14 van Buitengewoon Basisonderwijs Berkenboom Mozaiek hadden de eer om woendag als eersten de kinderrechtenroute af te stappen. Die komt er naar aanleiding van het jaar waarin Sint-Niklaas de titel van Unicef Solidariteitsstad draagt. Actrice en Unicef-meter Viv Van Dingenen kwam dan ook een kijkje nemen. Maar de route zal ook na dit jaar blijven bestaan.

Stadsgidsen Monique Suy, André Blommaert en Marcella Piessens stippelden de tocht uit. Onderweg staan ze op locaties die daar mee te maken hebben stil bij thema’s als onderwijs, vluchtelingen, gezondheid, gezonde voeding…

Neen zeggen
De wandeling start in de raadszaal van het stadhuis. “Daar staan we stil bij twee kinderrechten die hier heel toepasselijk zijn: het recht op een ?eigen mening en het recht op een naam en nationaliteit. Er zijn veel kinderen die nergens zijn ingeschreven. Dus weten we niet dat ze bestaan en kunnen we ze ook niet helpen. En dat vinden wij heel erg”, legt gids Marcella Piessens de kinderen uit.

“Dat zijn meteen twee heel interessante thema’s”, gaat leraar Filip Strobbe verder. “Het is zeker voor onze leerlingen belangrijk om te weten dat ze recht hebben op een eigen mening. Jonge kinderen zijn heel beïnvloedbaar. We leren hen dat ze ook soms ‘neen’ moeten durven zeggen.”

“Het recht op een eigen naam en nationaliteit, zoals dat in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is vastgelegd, vinden de leerlingen heel vanzelfsprekend maar dat is het niet. Zeker met andere nationaliteiten in de klas leidt dit tot boeiende gesprekken”, aldus nog Strobbe.

Eindtermen
De kinderrechtenwandeling is geen vrijblijvende bezigheid. “De kennis van kinderrechten maakt deel uit van eindtermen voor de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. We lichten de deelnemers daarom achteraf in over waar ze nog terecht kunnen voor meer informatie over het onderwerp”, legt co-consulente participatie, jeugd en cultuur Nele Bosch uit. “We vragen om vier weken op voorhand te reserveren. Dat betekent dat we in december volop van start gaan. Aansluitend bij de route komt er in de bibliotheek in januari of februari ook een kinderrechtenkoffer om rond het thema verder te werken”, aldus Nele Bosch.

KODE, GVA

De doelgroep van de kinderrechtenroute zijn kinderen en jongeren tussen tien en veertien jaar. De wandeling duurt maximum twee uren en is geschikt voor telkens een groep van 20 à 25 personen. Gezien het onderwerp is ze ideaal voor klasgroepen. De wandeling zelf wordt begeleid door een gids van de stedelijke dienst toerisme. De enige kostprijs is de vergoeding voor de gidsbeurt. Die bedraagt 50 euro voor groepen en 25 euro voor scholen en instellingen uit Sint-Niklaas.