Dag: 10 november 2011

Bouwvergunning gemeenschapscentrum Troelant goedgekeurd.

Het schepencollege heeft positief advies voor de bouw van het gemeenschapscentrum. Het nieuwe gemeenschapscentrum zal onderdak bieden aan het jeugdhuis Troelant, speelpleinwerking Spenoazi en een polyvalente zaal en vergaderuimten omvatten die verhuurd kunnen worden aan lokale verenigingen. Het gebouw zal een totale vloeroppervlakte hebben van 632m² en een bouwvolume van 2812m². Het gebouw zal bestaan uit één bouwlaag, afgedekt met een plat dak waarop 40 zonnepanelen komen. De definitieve bouwvergunning uit Gent wordt eind december verwacht.