Dag: 29 oktober 2011

In de dood is iedereen gelijk.

Sinaai heeft een van de mooiste dorpsgezichten van Vlaanderen en het kerkhof bepaalt mee de bijzondere sfeer. Niet alleen de Dries voor het gemeentehuis bleef bewaard, Sinaai beschikt ook nog over een echt ‘kerkhof’, rond de Sint-Catharinakerk. Alles wordt nu in het werk gesteld om de Tinelbegraafplaats, genoemd naar de beroemdste inwoner van Sinaai, blijvend te bewaren voor de toekomst en om te vormen tot een parkbegraafplaats.

De Tinelbegraafplaats in Sinaai wordt geleidelijk omgevormd tot een groene zone rond de Sint-Catharinakerk, midden in het hart van het dorp. De eigenlijke herinrichting moet volgend jaar al kunnen starten.
Prioriteit bij de herinrichting is het behoud van de kerkhofsfeer en het onderhoud van de grafzerken. Zo komt er midden in het dorp een ruimte waar men sereen en aangenaam kan wandelen. De herinrichting gebeurt in verschillende fasen. Zo kwamen er al gemaaide graspaden, ter vervanging van de bruine paden met boomschors. De graspaden ogen heel mooi en sfeervol. Veel beter dan de boomschors: als het regende, liep je in de modder , vertelt Etienne De Meester. Hij is voorzitter van de heemkundige kring en maakt deel uit van de werkgroep rond het kerkhof, die werd opgericht in de schoot van de Sinaaise dorpsraad.

Advies
Samen met de andere leden van de werkgroep staat hij voor een immense taak. Verwaarloosde en niet waardevolle graven, waarvan de concessie vervallen is, worden geleidelijk verwijderd. Ze maken plaats voor bomen, planten en bloemrijke perken. Maar esthetische en waardevolle graven, ook zonder concessie, blijven behouden en worden geïntegreerd in de nieuwe aanleg. Het is nu aan de werkgroep om te adviseren welke graven kunnen blijven en welke niet. Etienne De Meester gidst ons langs de opvallendste plekjes van het kerkhof, dat door de ligging naast de kerk een heel bijzondere sfeer heeft.

We hebben een moeilijke taak, want in de dood is iedereen gelijk. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Waarom mag het ene graf wel blijven en de andere niet? Daarom hebben we een reeks criteria opgesteld. Zo blijven oud-strijders, kinderen en kloosterlingen in een perk bewaard. Of notabelen, zoals burgemeesters of pastoors, die een belangrijke rol speelden in de gemeenschap. De familie Lecocq bijvoorbeeld: Polydor was gemeentesecretaris en hij was dirigent van de plaatselijke harmonie. Vier opeenvolgende generaties van dat gezin werden dirigent. Wie in Sinaai muziek zegt, denkt meteen aan Lecocq. Maar er waren ook families die een melkerij, brouwerij of mouterij hadden. Dat waren graag geziene mensen in de gemeenschap. Een heel mooi deel van het kerkhof is t Hofke, zo genoemd omdat het omgeven is door een haag. Hier zie je bijvoorbeeld een graf met het vrij uitzonderlijke symbool van de Eucharistische Kruistocht, een jongerenbeweging , toont Etienne.

Uniek uitzicht

Tegen 2014 is de herinrichting klaar en moet de begraafplaats een harmonisch park vormen en moet het onderhoud gebeuren met milieuvriendelijke technieken. Er is al een begeleide wandeling gemaakt, zodat het publiek de kans krijgt om een wandeling door de Sinaaise dorpsgeschiedenis te maken. Ik stond in het onderwijs en zo leerde ik zowat iedereen kennen die hier woonde. Ik ken dus ook nagenoeg alle families die hier begraven liggen. Ik ben heel blij dat de begraafplaats op een mooie manier bewaard zal blijven. Want de dorpskom van Sinaai heeft met de Dries en het kerkhof toch wel een uniek uitzicht”, zegt De Meester.

De Grootste Sinaainaar.
Edgar Tinel wordt algemeen beschouwd als de grootste Sinaainaar. Zelfs de begraafplaats werd naar hem genoemd. Tijdens zijn leven was hij internationaal waarschijnlijk de beroemdste Belgische componist, die het tot kapelmeester van de koning schopte. Hij kreeg zowat alle eretitels die er toen waren. De componist, geboren in 1854 en overleden in 1912, heeft zijn eigen museum: natuurlijk in de Edgar Tinelstraat. En er is het imposante graf van Tinel naast de kerk. Naast een buste van Tinel bevat het graf verwijzingen naar zijn grootste werken: Godelieve, Katharina en het oratorium Franciscus. Het is in 2012 al honderd jaar geleden dat hij overleed, maar de dag van zijn begrafenis leeft voort in de overlevering. De begrafenisstoet omvatte de hele weg van het station tot de kerk , weet Etienne De Meester. Tinel wordt volgend jaar herdacht, onder meer met de uitvoering van zijn imposante werk Franciscus.

Bewaren voor de toekomst.

Het kerkhof maakt onmiskenbaar deel uit van het beschermde dorpsgezicht van Sinaai. Alles wordt in het werk gesteld om het uitzicht ervan blijvend te bewaren.Het kerkhof mag niet verdwijnen , stelt Tamara Van Hout, stedelijk adviseur monumentenzorg. De Dries, het gemeentehuis, de kerk en het kerkhof: die vier elementen vormden vroeger de kerk van het dorp. In Sinaai bleef die kern bewaard en daarom werd dit ook als geheel beschermd. We hebben nu een plan klaar met een duidelijk toekomstbeeld, zodat het kerkhof bewaard kan blijven. In eerste instantie geven we de bevolking de kans om de grafconcessie te verlengen. Daarnaast nemen we het hele kerkhof onder de loep en bekijken we welke graven, waarvan de concessie niet werd verlengd, willen bewaren.

Er staan relatief weinig monumentale graven maar het gaat wel vaak om graven die iets betekenden voor Sinaai. Dat kan gaan van graven die de tijdsgeest typeren, graven met bijzondere symbolen of laatste rustplaatsen van vooraanstaande mensen of mensen die mee de geschiedenis van het dorp vertellen. Dat is altijd zoeken naar een evenwicht. Daarom dat we werken via een werkgroep. Die zorgt ervoor dat persoonlijke voorkeuren wegvallen en objectieve beslissingen worden genomen”, geeft Van Hout mee.

Arbeidsintensief

Het is aan de stad om dan deze graven te onderhouden. Dat kost geld en het is arbeidsintensief, dus we werken gefaseerd. Veel graven zullen verdwijnen, maar we zorgen ervoor dat de bijzondere sfeer en het typische uitzicht van het kerkhof zeker bewaard blijft , benadrukt Tamara Van Hout.

GUVV, GVA