Dag: 28 oktober 2011

Nieuwe toekomst voor Heihoek.

Het gebied tussen de N70 en de spoorlijn in Nieuwkerken krijgt een definitieve invulling met de uitbreiding van de bedrijvenzone Heihoek, een containerpark en een speelbos. Daarvoor ligt nu een ruimtelijk uitvoeringsplan in openbaar onderzoek.

Het meer dan 22 hectare grote gebied tussen de N70, de Heihoekstraat en de spoorlijn Gent-Antwerpen wordt binnenkort helemaal opgevuld. Momenteel is de eerste fase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heihoek volop aan de gang. De verkaveling langs de Anthonis De Jonghestraat, die in deze eerste fase bestaat uit 10,3 hectare netto verkoopbare oppervlakte, is al volledig verkocht en deels in gebruik. Nu komt de tweede fase eraan met de gevoelige uitbreiding van de bedrijvenzone.

Onvoldoende

Om de nood aan lokale bedrijvigheid in beeld te brengen, heeft het schepencollege nu een studieopdracht uitgeschreven voor de opmaak van een KMO-behoeftenstudie. De nieuwste lokale bedrijventerreinen op het grondgebied van Sint-Niklaas zijn immers ook al zo goed als volledig ingevuld. Het gaat om Eeckelaerthof in Belsele, Nobels-Peelmanstraat en Atomiumstraat in Sint-Niklaas en Heihoek I in Nieuwkerken.

Om in Nieuwkerken de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, is er een ruimtelijjk uitvoeringsplan (RUP) nodig. Nu is het nog agrarisch gebied.

Containerpark

In de 11,5 hectare grote zone is ook ruimte voor een containerpark. Steden moeten beschikken over één containerpark per 30.000 inwoners. In Sint-Niklaas wonen er 72.000 mensen en dus moeten er drie containerparken komen. Momenteel is er echter slechts één in gebruik, aan Vlyminckshoek. Het eerstvolgende containerpark wordt ingericht in de nieuwe KMO-zone Heihoek. In de volgende legislatuur komt er een derde in Belsele.

In de plannen voor de zone Heihoek wordt tot slot ook plaats gemaakt voor een speelbos, helemaal in het noorden van het gebied vlak naast de spoorlijn en aansluitend op het bestaande, kleine bos. De jeugdbewegingen op De Schakel in de Heihoekstraat zijn al langer vragende partij voor extra speelmogelijkheden. Het nieuwe speelbos komt op wandelafstand van De Schakel. Nog tot 19 december ligt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Heihoek in openbaar onderzoek. Iedereen kan nog tot dan bezwaren indienen.
JOVE,HLN


Het hele gebied tussen de N70 (boven) en de spoorlijn moet plaats bieden aan de uitbreiding van het bedrijventerrein, een containerpark en een speelbos (rechts onderaan). Foto repro JVS

Afscheid van Jan Buytaert (25/08/1939-21/10/2011) in vier woorden: Wijsheid, goedgheid, liefde en dankbaarheid

Vragen om wijsheid die mensen zacht en open maakt,
te midden van angst voor dood en zinloosheid.

Vragen om goedheid die mensen geneest en verzoent
te midden van misverstanden en vijandschap.

Vragen om liefde die mensen ontdooid en verwarmt
te midden van ” Jou ken ik niet”.

Vragen om dankbaarheid die mensen bij elkaar houdt
te midden kou en eenzaamheid.

Tereken vertelt een stukje geschiedenis van de stad.

De Sint-Niklase begraafplaats Tereken baadt volop in de herfstkleuren, terwijl de graven dit weekend bedolven worden onder een zee van bloemen om de overledenen te gedenken. Hét ideale moment dus om de opmerkelijke begraafplaats met zijn opvallende grafmonumenten te leren kennen. Wat tot zo’n tien jaar geleden een eerder troosteloos kerkhof met vervallen zerken was, is vandaag omgevormd tot een sfeervolle parkbegraafplaats in een groene omgeving, die de geschiedenis van de stad uitademt.

Stadsgids Marcella Piessens kent de begraafplaats van Tereken op haar duimpje. Zij loodst bezoekers door de sfeervolle begraafplaats. De begraafplaats van Tereken werd geopend in 1878. Tereken was tot de komst van Heimolen zo’n 20 jaar geleden de hoofdbegraafplaats. Nu zijn er slechts sporadisch bijzettingen in familiegraven. Een jaar of tien geleden bleken veel grafmonumenten verzakt. Daarop besliste de stad tot een herinrichting tot parkbegraafplaats. Te vervallen grafzerken verdwenen. Opvallende grafmonumenten met symbolen, art-decozerken of graven van markante persoonlijkheden bleven behouden. De begraafplaats is meer dan een plek waar je jaarlijks een chrysant of bloemstuk gaat zetten. Tereken vertelt een stukje geschiedenis van de stad. De aanleg van graspaden en veldbloemenweiden zorgt voor een bijzondere sfeer.

De sfeer wordt vooral bepaald door de monumentale grafzerken. Vaak zijn er traditionele symbolen te zien op de zerken. Een omheining rond een zerk verwijst naar het eeuwige leven, wij bevinden ons in het tijdelijke. Twee handen verwijzen als symbool naar de eeuwige trouw van een echtpaar. Een sluier is dan weer een teken van rouw. Eén symbool kan soms verschillende betekenissen hebben: zo staat een omgedraaide fakkel voor uitdovend leven maar een fakkel met de vlam naar boven is dan weer een vrijzinnig teken.

Op de begraafplaats liggen heel wat mensen wiens naam nauw verbonden is met de stad: zo is er het graf van pastoor De Meerleer, die pastoor was toen het gouden beeld op de Onze-Lieve-Vrouwkerk werd geplaatst. Of Colette Penneman, die 103 jaar werd en wiens vijzenwinkel legendarisch is in Sint-Niklaas.

Af en toe tref je ook heel verrassende graven aan. Zo ligt een pastoor begraven samen met een koppel: heel ongebruikelijk. Vermoedelijk , denkt Marcella Piessens. Komt dit omdat ze in de 19de eeuw allebei stichter waren van het Werkmansgenootschap, zeg maar de voorloper van het OCMW. Een kwart van de inwoners was daar toen afhankelijk van.

In slechts een klein stukje van de begraafplaats is er een ruimte voor een columbarium. Dat omdat er lange tijd een taboe heerste rond crematies: dat was iets voor goddelozen. Het was stof voor jarenlange discussies in de gemeenteraad. Het duurde tot 1973 voor er een columbarium kwam. Heel frappant is dat het gemeenteraadslid dat het hardst ijverde voor de komst van dat columbarium, de allereerste was die er een laatste rustplaats in kreeg.

Dit is de mooiste tijd van het jaar. De herfstkleuren van de rijke plantengroei en de bloemen op de graven zorgen voor een aparte sfeer. Dit is de beste periode om kennis te maken met Tereken , oordeelt Marcella.

De littekens van Wereldoorlog II

Sint-Niklaas beleefde één van de zwartste dagen uit zijn geschiedenis aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Bij een bombardement werd een groot deel van de omgeving van het het Kroonmolenplein weggeveegd , blikt Marcella Piessens terug. Tientallen mensen kwamen om. De Sint-Niklase burgerslachtoffers liggen hier samen begraven. Ook de slachtoffers van de vliegende bommen op het eind van de Tweede Wereldoorlog liggen hier. Onder hen vier jonge zusjes die samen om het leven kwamen.

Even verderop liggen de andere oorlogsslachtoffers: soldaten, verzetshelden, spionnen, oorlogsinvaliden. En ook hier opmerkelijke verhalen: Een groepje verzetslui trok door de velden van Sint-Niklaas naar Belsele om de laatste Duitsers weg te halen. Onderweg kwam het tot een vuurgevecht met twee Duitse soldaten. Zij kwamen om. Maar hun landgenoten waren gealarmeerd. Bij een urenlang vuurgevecht kwamen zeven verzetslui om, slechts één van hen ontsnapte. Onnodige slachtoffers want de oorlog was eigenlijk voorbij.

Ook buitenlandse militairen uit de Tweede Wereldoorlog vonden op Tereken hun laatste rustplaats. In Tielrode stortte een vliegtuig neer. Niemand mocht bij de begrafenis van de acht bemanningsleden aanwezig zijn, alleen de autoriteiten. Ik heb foto’s van de begrafenis die toen heeft plaatsgevonden. Het is heel indrukwekkend om dat te tonen aan de mensen die aan de wandeling deelnemen.

GV, GVA

Het zijn vooral monumentale grafzerken van rijkere families die bewaard zijn gebleven. Maar sinds de vorige eeuw kunnen ook gewone mensen een zerk betalen en zo overleven ook hun soms schrijnende verhalen.
Stadsgids Marcella Piessens: Alfons Van Huffel was de jongste zoon van een landbouwersgezin uit de Heistraat. Hij werd op zijn negentiende al soldaat. In Brussel overleed hij aan een blindedarmontsteking. Het was toen 1936: zijn ouders moesten te voet, met de tram en vervolgens met de trein naar Brussel. Toen ze daar aankwamen, was hun zoon al een dag afgelegd. Op de dag van de begrafenis stond er een massa volk aan de kerk. Maar er was geen lijk. In het leger was alles Franstalig, dus waren ze met het stoffelijk overschot naar Saint-Nicolas bij Luik gereden. Pas daar kwam de vergissing aan het licht. Het lichaam werd nog naar Sint-Niklaas gebracht. Maar daar kwamen ze pas na de middag aan, waar de rouwenden urenlang in het ongewisse bleven. Zo werd gesold met de gewone man.

Adopteer een graf op Tereken

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas pakt uit met een opmerkelijk initiatief op het kerkhof van Tereken. De stad gaat er het peterschap aanbieden van waardevolle graven van bekende Sint-Niklazenaren. Vanaf begin volgend jaar zal iedereen zo’n graf kunnen adopteren. Een peter zal in de praktijk de concessie van het graf overnemen, wat voor een gewoon graf zo’n 300 euro kost voor twintig jaar. Van de peters wordt verwacht dat ze vervolgens de graven perfect onderhouden.

De stad is bezig met de omvorming van het kerkhof naar een groen parkgebied, waar op termijn enkel nog de waardevolle graven overblijven. Samen met de Oudheidkundige Kring Waasland en het bedrijf Levanto, dat ook de graven zal restaureren, wordt er momenteel een inventaris opgesteld van die graven. Daarvoor is er al 12.500 euro voorzien.

Het gaat vooral om graven van bekende Sint-Niklazenaren en graven met een cultuurhistorische waarde. “Vanaf begin 2012 gaan we het peterschap van die graven aanbieden aan de bevolking. Mensen kunnen dan een graf adopteren om het te onderhouden. We willen er op die manier voor zorgen dat de graven in goeie staat blijven”, aldus schepen voor Begraafplaatsen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “Er zijn hier heel wat graven van mensen met een mooi levensverhaal. Zo zal het graf van kunstenaar Frans Van Avermaet ter adoptie worden aangeboden. Hij maakte het gouden Mariabeeld dat op de Onze-Lieve-Vrouwkerk staat.”