Dag: 13 oktober 2011

Nieuwbouw voor jeugd op VP-plein.

Stad kiest voor complex van 1,2 miljoen euro in plaats van renovatie

Er komt een groot kinder- en jeugdcentrum op de VP-site aan het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas. Het schepencollege kiest voor een volledige nieuwbouw in plaats van een renovatie van de bestaande gebouwen. Het nieuw jeugdcomplex kost 1,2 miljoen euro en zal plaats bieden aan vakantieopvang voor kinderen en tieners en een scoutsgroep. Alle huidige gebouwen op de VP-site worden afgebroken.

Met een nieuw jeugdcentrum op de VP-site wil de stad inspelen op de sterk stijgende vraag naar opvangmogelijkheden voor kinderen én tieners in vakantieperiodes. De voorbije zomer waren er bijna duizend aanvragen binnengelopen voor slechts 220 opvangplaatsen in de vakantie. Het groene VP-plein aan de rand van de stad, vlak naast drankenhandel De Vidts, is de uitgelezen locatie om een grote kinderwerking met opvangmogelijkheden te organiseren. Het terrein is nu al deels ingericht als speelterrein.

Nieuwbouw

“Met de inplanting van een centrum voor een kinder- en jeugdwerking worden de mogelijkheden fors uitgebreid. We gaan er immers verschillende functies samenbrengen. Er komt een opvang voor jonge kindjes én een stedelijke speelpleinwerking voor tieners. Beide zullen in vakantieperiodes een volledige dag open zijn”, stelt jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).
De stad heeft onderzocht wat de beste optie is: de bestaande gebouwen grondig renoveren of een nieuwbouw neerzetten. Het is die tweede optie geworden. Het schepencollege kiest voor een volledige nieuwbouw die het maximaal toegelaten bouwvolume zal benutten. De huidige gebouwen op het VP-plein zullen worden gesloopt. “We hebben uiteindelijk beslist om die nieuwbouw achteraan op de VP-site te zetten. Op die manier blijft er ook het meest groen behouden op de site. Aan de voorkant kan de bomenrij als groenscherm tegen de drukke N16 blijven dienen. Er komt uiteraard een bufferstrook tussen de bewoning van de Meulenaerstraat en het nieuwe jeugdcomplex”, aldus Van Bellingen. Eind 2012 al wil de stad starten met de bouwwerken.

Scoutslokaal

De scoutsgroep Kriko Meisjes, die al bijna zeventig jaar actief is op de site, kan er blijven. Meer nog, de scoutsgroep krijgt meteen ook een nieuw lokaal in de nieuwbouw. “We willen al heel lang nieuwe lokalen. We zitten te krap en de huidige gebouwen bieden te weinig mogelijkheden. We hebben in het verleden al een aanvraag voor subsidies ingediend. Vandaag is de situatie helemaal anders. Nu deze opportuniteit zich aandient, stappen we graag samen met de stad in dit verhaal”, stelt Lieve Buts van de vzw Kriko Meisjes. Om alles te realiseren, gaat de stad een erfpachtovereenkomst afsluiten met de vzw Dekenale Werken.

JV,HLN