Dag: 12 oktober 2011

Unicef boven in solidariteitsstad.

Sint-Niklaas gaat de laatste maanden in als Unicef-solidariteitsstad met nog een reeks initiatieven. Zo is er een wereldklas aangeduid, komt er nog een kinderrechtenwandeling en een conferentie over kinderrechten.

De Unicef-wereldklas is uiteindelijk 5B van de Heilige Familie geworden. Het klasje van juf Annemie kreeg van actrice en Unicef-meter Viv Van Dingenen een speciaal lessenpakket. Alle basisscholen konden zich kandidaat stellen om wereldklas te worden. Een onschuldige hand haalde er de leerlingen van 5B uit.

Wandeling
Ondertussen is er ook een kinderrechtenwandeling, die zowel groepen als individuen de kans geeft de inbedding van kinderrechten te ontdekken op verschillende plaatsen in de stad. De wandeling, die op een interactieve, speelse manier wordt gepresenteerd, is vooral gericht op de leeftijdsgroep van 10- tot 14-jarigen. Verder organiseert de stad samen met Unicef België op 18 november een conferentie rond kinderrechten. Daarop worden jeugdwerkers en lokale beleidsmakers uitgenodigd om te discussiëren over de manier waarop ze kinderrechten op lokaal niveau kunnen versterken. Midden januari komt er een einde aan het jaar van Sint-Niklaas als Unicef-solidariteitsstad. Dat gebeurt met een grote slophappening waarop ook het eindbedrag wordt bekend gemaakt dat verenigingen en scholen hebben ingezameld ten voordele van Unicef.

Jeugddienst meet als eerste kindvriendelijkheid.

Het opmaken van een meetinstrument om de kindvriendelijkheid te meten, maakt deel uit van de campagne van Sint-Niklaas om zich verder te profileren als kind- en jeugdvriendelijke stad. “We werden bekroond als Vetste Stad van Vlaanderen inzake jeugdbeleid. We zijn ook de eerste Unicefstad. In november wordt de 22ste verjaardag van de Rechten van het Kind gevierd, zodat we dit niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan”, legt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS 2012) uit.

Om te weten wat kinderen precies willen en waar ze recht op hebben, gaat Sint-Niklaas een monitor, een meetinstrument, opmaken. “Daarbij vertrekken we vanuit de leefwereld van het kind. Dat is anders dan bij een kindergemeenteraad. Dat is een spel van de volwassenen door kinderen gespeeld. Het gebeurt niet op een manier zoals kinderen het zelf zouden doen”, legt jeugdconsulent Joanne Uvin uit.

Dat meetinstrument moet lokale besturen toelaten hun jeugdbeleid objectief te evalueren. Ook moet het de aanzet zijn om de kindvriendelijkheid te stimuleren. Kindvriendelijkheid is tegenwoordig een ruim begrip. Zowel het voorzien in voldoende groene speelruimte in wijken, als het aanleggen van voldoende en veilige fietspaden maken er deel van uit. En wie beter dan de gebruikers zelf weten hoe een BMX-terrein er moet uitzien?

Kinderrechtenconferentie

Andere centrumsteden als Mechelen, Turnhout en Hasselt toonden hun interesse al. “Tijdens een kinderrechtenconferentie in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten en Unicef op vrijdag 18 november stellen we de doorlichtingsmethoden voor de kindvriendelijkheid voor. Die dag komt ook internationale kinderrechtenambassadeur Christoph Baker op bezoek. Hij is directeur van het Childfriendly Cities Programme Italië van Unicef”, zegt Nele Bosch van de jeugddienst.
GVA, KODE