Dag: 10 oktober 2011

SOS-2012 kiest voor progressieve samenwerking!


SOS 2012 maakte de afgelopen weken de balans op van zes jaar lokaal politiek werk. Als politieke erfgenaam van SPIRIT en sinds 2009 als lokale onafhankelijke politieke beweging mogen we terecht fier zijn op het geleverde werk. De afgelopen jaren hebben we duidelijk onze stempel op het beleid kunnen drukken.

Vooruitstrevend beleid om fier op te zijn

SOS 2012 bewerkstelligde binnen zijn bevoegdheden een inhaalbeweging op vlak van jeugdinfrastructuur. Bovendien werd de stad Sint-Niklaas voor zijn integraal jeugdbeleid door de Vlaamse Gemeenschap beloont met de titel als eerste “Vetste jeugdstad” van Vlaanderen. Daarnaast versterkte en verruimde SOS 2012 de internationale samenwerking van de stad: onze stedenband met stad Tambacounda, Senegal heeft nu ook een zuid-zuid-poot. Economisch verdieping was er via samenwerking met de stad Siquan in China, gemeenschapsvormend via de samenwerking met Al Hoceima, Marokko. Andere hoogtepunten waren ongetwijfeld de titel als Fairtradegemeente (2008), de eerste UNICEF-solidariteitstad van België (2011) en de Prijs voor het vrijwilligerswerk voor het stadsfestival Villa Pace (2011).

Ook op burgerzaken zijn de nodige bakens verzet door de bouw van een crematorium, de aanleg van een geboorte- en gedenkbos, maar ook via administratieve vereenvoudiging en de modernisering van de dienstverlening via de uitbouw van het e-loket.

Duidelijke keuzes voor de toekomst

Het werk is niet af. SOS 2012 legt elke dag zijn oor te luister. Verschillende meningen, elk met eenzelfde devies: de mensen willen duidelijkheid. Ze rekenen op creativiteit en frisse ideeën om te antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. SOS 2012 wil die klare wijn schenken. Recht door zee en met een open vizier. Heel wat uitdagingen dienen zich aan: een daadkrachtige armoedebestrijding, een rechtvaardige belastingshervorming en een duurzaam mobiliteitsbeleid met aandacht voor de zwakke weggebruikers. “Met onze onafhankelijke, progressieve beweging willen we resoluut en zonder taboes de oplossingen voor die uitdagingen vorm geven, Sint-Niklaas uitbouwen als bruisende, verdraagzame, warme en leefbare centrumstad op ieders mensenmaat,” vertelt SOS 2012 schepen Wouter Van Bellingen.

Synergie van drie

SOS 2012 kiest in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 bewust en vol overtuiging voor progressieve samenwerking. “Een duidelijke keuze omdat we echt geloven in het samenwerkingsverhaal,” vertelt voorzitter en eerste gekleurde OCMW-raadslid Ali Salhi. “Zes jaar samenwerken leert ons dat we elkaar, elk vanuit onze eigen identiteit, echt versterken. Die synergie is nodig om scherp te staan voor de toekomst.”
SOS 2012 kiest voor een samenwerking, geënt op een duidelijk en vooruitstrevend programma. “Enkel als sterk progressief kartel kunnen we de hete hangijzers in onze stad aanpakken,” verduidelijkt Wouter Van Bellingen. “We kozen de afgelopen zes jaar resoluut voor positieve politiek.
SOS 2012 kiest voor een positief herkenbaar en ambitieus toekomstverhaal voor onze stad en sloot daarom met Groen! en SP.a een principeakkoord om samen naar de kiezer te gaan. Omdat we er echt van overtuigd zijn dat we zo progressie kunnen maken. Omdat we geloven dat we samen sterker staan en zo ook elke burger vooruit kan gaan.