Maand: september 2011

Kinderen trouwen in stadhuis.

Groot feest voor kinderen van het eerste leerjaar van de basisschool Broeders in de Nieuwstraat in Sint-Niklaas. Leesbijtjes Zoem en Zara zijn namelijk getrouwd. Samen met de twee juffen alle kinderen en hun ouders, trokken Zoem en Zara in een echte bruidsstoet naar het stadhuis van Sint-Niklaas. Daar stonden schepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) en schepen Lieve Van Daele (CD&V) klaar in de trouwzaal.

De bijtjes beloofden om goed voor elkaar te zorgen in goede en in kwade dagen. Het trouwboekje werd plechtig ondertekend.

Schepen Van Daele droomde al stilletjes van de volgende stap in het leven van Zoem en Zara en nodigde de kinderen uit om bij de geboorte van kleine zoemende bijtjes in ieder geval een geboortekaartje op te sturen en het geboorteregister te komen invullen.

‘De kinderen zullen zich deze heuglijke dag nog lang herinneren’, zegt leerkracht Nicole Buys.

Ook de komende dagen worden nog trouwlustige kindjes van andere scholen verwacht in het Sint-Niklase stadhuis.

SLS, Nieuwsblad

Stad ziet af van plannen om woning op Westerplein te slopen.

Een speciale werkgroep van het stadsbestuur onderzoekt mogelijkheden om groen en ruimte in de Westerbuurt te krijgen. Het plan om een aantal huizen op het Westerplein aan te kopen en af te breken, is gesneuveld.

De dichtbebouwde Westerbuurt in Sint-Niklaas snakt naar ademruimte. De wijk tussen de Plezantstraat en het bedrijf SVK aan de Aerschotstraat is een van de meest ‘groenarme’ buurten in de stad. Het schepencollege heeft een speciale werkgroep in het leven geroepen om daar iets aan te doen. Die werkgroep moet een globale visie uitwerken om meer groen en speelruimte te creëren. Een eerste optie was de aankoop en afbraak van drie panden op het Westerplein. De schattingsprijs voor die drie huizen ligt rond de 300.000 euro. Veel geld om het Westerplein slechts met een beperkte oppervlakte te kunnen uitbreiden. “Daarom zijn we nu andere mogelijkheden aan het bekijken. Als stad blijven we een voorkooprecht hebben op die panden, maar misschien zijn er betere opties”, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

Zo wordt er nu nagegaan of het mogelijk is om de elektriciteitscabine op het Westerplein te verplaatsen. Die cabine bevindt zich midden op het plein. Er zou behoorlijk wat ruimte vrijkomen om het plein anders in te richten. De stedelijke dienst patrimonium onderhandelt verder met de vzw Bisschoppelijke Colleges arrondissement Dendermonde en Immo De Poortere over het ruimtegebruik tussen de Kasteelstraat en de Aerschotstraat, waar zich de Rolliersite en de vroegere Normaalschool bevinden. De voorstellen zijn intussen overgemaakt. “In dat binnengebied is er nog heel wat groene ruimte die perspectieven biedt. Als we tot een overeenkomst kunnen komen met beide partijen is het interessant om daar ruimte te creëren voor de buurtbewoners”, aldus Van Bellingen. Ook de dienst mobiliteit is ingeschakeld. Die bekijkt momenteel de parkeersituatie in de wijk en onderzoekt de mogelijkheden om van de Rollierstraat een woonerf te maken.

(JVS) © Het Laatste Nieuws

Stad hangt vredesvlag uit

Aan het stadhuis wappert nog tot 7 oktober de vredesvlag. Die vlag werd gisteren gehesen omdat 21 september door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Vrede’. En dan wil Sint-Niklaas niet achterblijven. “Met uithangborden als de Vredefeesten en Villa Pace vonden we het onze morele plicht om de vredesvlag uit te hangen”, stelt schepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

“Via de bevlagging van het stadhuis willen we inwoners duidelijk maken dat vrede en vriendschappelijke betrekkingen tussen naties geen evidente begrippen zijn.

De Vredefeesten in Sint-Niklaas werden tot lang na de Tweede Wereldoorlog de Bevrijdingsfeesten genoemd. Die feesten zijn opgericht in het teken van streven naar vrede als gemeenschappelijke wens van mensen over de hele wereld.” Volgend jaar zal de Sint-Niklase vredesvlag ook wapperen tijdens de Vredefeesten en Villa Pace.

(JVS) © Het Laatste Nieuws

Rani slechtst scorende BV in ‘Nationale Rijtest’.

De gemiddelde Vlaming haalde woensdagavond een score van 61% op de Nationale Rijtest die werd uitgezonden op VTM. De BV’s die in de studio de test aflegden, deden het een stuk beter. Behalve Rani De Coninck, die met 55% de slechtste leerling van het BV-klasje was.

In tegenstelling met de andere BV’s had zij zich niet speciaal voorbereid. “Dat was er wel aan te zien”, lachte Rani achteraf. “Tijdens de test begon ik aan de stomste dingen te twijfelen. Ik heb nog een paar antwoorden veranderd en dan bleek ik er goed naast te zitten. Ik vind de verkeersregels niet logisch in elkaar zitten want hoe logischer je nadenkt, hoe meer fouten je maakt. Daarom rijd ik gewoon, zonder daarbij stil te staan.”

Regi was de BV met de hoogste score: 88%. De man van Milk Inc gaf toe dat hij wat geblokt had. Mobiliteitsminister Kathleen Van Brempt, VTM-journalist Faroek Ozgünes en acteur Axel Daeseleire behaalden alle drie een meer dan behoorlijke 70%.

Bij de publieksgroepen waren de zwaantjes veruit het best, met 91%. De truckers behaalden maar 56%, wat dus minder is dan de gemiddelde Vlaming. De mannen deden het beter dan de vrouwen, met 64% tegenover 58%, waardoor een oeroud cliché bevestigd werd. De leeftijdsgroep tussen 26 en 57 deed het iets beter dan de jongere en de oudere leeftijdscategorieën, al waren de verschillen te verwaarlozen.

Tijdens het programma legden ook vijf BV’s een authentiek theoretisch rijexamen af. Muzieksamensteller Jos Van Oosterwyck, actrice Sally-Jane Van Hoorenbeeck, acteur Tom De Hoog en schepen Wouter Van Bellingen slaagden met glans. Alleen acteur Door Van Boeckel zakte voor die test. Hij had 35 op 50, terwijl er minimum 41 wordt geëist.
RdC, GVA

Scouts Tarsicius palmen stek op Puytvoet in.


Al meer dan tien jaar ijveren de scouts en gidsen van Sint-Tarsicus voor een nieuw gebouw. Tegen de zomer van volgend jaar zou dat er eindelijk moeten staan. “Ons huidige lokaal dateert nog uit de jaren zestig en is rotversleten”, zegt Steven Van Wauwe, voorzitter van de vzw Sint-Tarsicius. “Het was opgebouwd met recuperatiematerialen en op de plaats waar het nu staat, zijn er geen nutsleidingen. Als er wordt overnacht, gebeurt dat in tenten naast het gebouw.”

Het schepencollege keurde vorige week de bouwvergunning goed voor een nieuw lokaal, dat naast de zandbak op Puytvoet moet komen. De scoutsgroep kreeg ook een nieuwbouwsubsidie van 100.000 euro en een renteloze lening van 75.000 euro van de stad. “We beginnen aan het einde van dit jaar met de opbouw”, verduidelijkt Van Wauwe. “Tegen volgende zomer zou alles klaar moeten zijn. Het wordt een modern lokaal dat 27,5 meter bij 9,5 meter groot is en acht verschillende ruimtes telt. In totaal is er plaats voor zestig jongeren. Op zondag zal het worden gebruikt voor onze scoutswerking en op alle andere momenten doet het dienst als erkend jeugdverblijf dat verhuurd wordt aan logies. Ook Toerisme Vlaanderen subsidieert de nieuwbouw en neemt het op in hun toeristendatabank. Het oude lokaal wordt afgebroken.”

Sint-Tarsicius is momenteel de vierde grootste scoutsgroep van Sint-Niklaas en telt 107 leden. Volgens jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) werd er de laatste jaren een grote inhaalbeweging gedaan op het vlak van jeugdaccommodatie.

“Er zijn vier scoutsgroepen die een nieuwbouw hebben gekregen en één groep wiens gebouw grondig is verbouwd”, weet Van Bellingen. “Met het bouwproject van Sint-Tarsicius erbij komt de teller op 900.000 euro subsidies voor nieuwbouw of verbouwingen aan jeugdlokalen te staan. Daarbovenop werd er ook nog 125.000 euro aan renteloze leningen uitgekeerd. Er werden ondertussen ook al tien jeugdverblijfcentra erkend door Toerisme Vlaanderen en nog eens vier anderen kregen een principiële erkenning.”

BeFo

© Concentra