Dag: 18 augustus 2011

Sint-Niklaas Villa Pace krijgt centen.

Waasland

Het stadsfestival Villa Pace krijgt 10.000 euro uit het federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. Dat fonds subsidieert jaarlijks vernieuwende projecten die de maatschappelijke integratie van personen van vreemde nationaliteit of herkomst bevorderen. Villa Pace is het enige Sint-Niklase project dat geselecteerd werd.

Als motivatie gaf de bevoegde adviescommissie mee dat Villa Pace de stad een meerwaarde biedt en dat de toegekende middelen moeten worden aangewend voor de plaatselijke interculturaliteit. “Na Sint-Niklaas gaat vreemd is dit weer een mooie beloning voor het Sint-Niklase verenigingsleven dat via het samenwerkingsverband Beweging in de Stad al jaren rond diversiteit werkt en hiervoor ook terecht wordt beloond”, zegt schepen Wouter Van Bellingen (Spirit).

GVA, JoVe