Dag: 31 maart 2010

Sint-Niklaas werkt aan positief fuifbeleid en verwelkomt ook -16-jarigen op fuiven

Het jeugdbeleidsplan 2008-2010 van de stad Sint-Niklaas stelt voorop dat fuiforganisatoren kunnen beschikken over voldoende informatie om een fuif op een kwalitatieve en veilige manier te organiseren. Daarom biedt de stedelijke jeugddienst ondersteuning en begeleiding aan alle fuiforganisatoren!

Hoe de stad fuiforganisatoren ondersteunt

De stad voorziet fuifkoffers, een fuifdraaiboek alsook begeleiding van fuiforganisatoren bij het volledige plannings- en organisatieproces van een fuif. Volgens de jeugddienst komen deze initiatieven niet enkel de fuiforganisatoren en -bezoekers ten goede, er is ook een sterke terugval van klachten i.v.m. geluidsoverlast en burenhinder merkbaar.

In de koffer zitten een brandblusapparaat, EHBO-koffer, fluovest, rekenmachine, kassa, black light, stempelkussen, plakband, walkie talkie een fuifdraaiboek en een geluidsmeter. De stad bezit vier fuifkoffers en het gebruik ervan is gratis. De fuiforganisator moet enkel € 125 waarborg storten. Samen met LOCUS (vroeger Cultuur Lokaal), wordt momenteel ook nog de gids “Help! Ik organiseer” ontwikkeld. Het bestaande fuifdraaiboek zal geïntegreerd worden in deze gids, die waarschijnlijk klaar is tegen september 2009.

-16-jarigen toegelaten op niet-commerciële fuiven
Fuifpunt is ook verheugd over het standpunt dat het college inneemt rond het toelaten van -16-jarigen op niet-commerciële fuiven.

Bij de opmaak van het fuifdraaiboek, werd het parket van Dendermonde naar richtlijnen gevraagd betreffende de toepassing van artikel 1 van de wet op de zedelijke bescherming van jeugd. Dit artikel stelt dat minderjarigen, onder de 16 jaar en zonder begeleiding van een volwassene, niet toegelaten zijn in gelegenheden waar gedanst wordt. Dit verbod is echter niet absoluut. Artikel 1, lid 3 bepaalt immers dat iedere jongere, ongeacht zijn leeftijd, toegang heeft tot fuiven die zonder winstgevend doel zijn ingericht. D.w.z. dat -16-jarigen, zelfs zonder begeleiding van een voogd, wél aanwezig mogen zijn op niet-commerciële fuiven.

Het is echter altijd de rechtbank die beoordeelt of een fuif al dan niet een handelskarakter heeft. En net daar wil het schoentje wel eens knellen. Zo kreeg men in Sint-Niklaas van het parket van Dendermonde te horen dat het hetzelfde standpunt inneemt als het parket in Veurne: alle fuiven zijn commercieel en dus niet toegankelijk voor -16-jarigen!

De jeugddienst legde zich echter niet zomaar neer bij dit advies: samen met de politie, stadsadvocate Nicole Delforge en Jos Meers (Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw en voorzitter van Fuifpunt) nam die de wet grondig onder de loep. Hun advies was gelukkig in het voordeel van de fuivende jeugd!

Hun bevindingen op een rijtje:

– Indien een fuif georganiseerd wordt door een jeugdvereniging (een feitelijke verenging of vzw, dus geen handelaar) in een zaal waaraan geen drankgelegenheid (vb. een café waarvan de uitbater de winst int) is gekoppeld en wanneer duidelijk is dat de organisatie niet als doel heeft winst te maken, is voldaan aan de voorwaarden van artikel 1, lid 3 van de wet op de zedelijke bescherming van de jeugd.

– De jeugdbeschermingwet heeft een opvoedkundig doel en kan niet als een sanctie worden beschouwd. De bezorgdheid rond het welzijn van de minderjarigen volstaat niet om de uitzondering, voorzien in lid 3 van artikel 1 van de wet van 15-07-1960, uit te schakelen.

Het college sloot zich aan bij deze conclusies en besliste dat jongeren onder de zestien jaar toegelaten zijn op niet-commerciële fuiven!

Wouter Van Bellingen, Schepen van jeugd, hoopt dat dit een eerste stap is naar een zinvolle, hedendaagse discussie over de huidige situatie en ook voor duidelijke richtlijnen vanuit justitie.

Fuifpunt hecht veel belang aan deze beslissing. Maar al te vaak worden de wet op de zedelijke bescherming van de jeugd en het verbod op het schenken van alcohol aan -16-jarigen, immers onterecht aan elkaar gekoppeld. Deze staan los van elkaar! Je mag geen alcohol schenken aan -16-jarigen, maar ze zijn wel toegelaten op plaatsen waar er alcohol geschonken en/of verkocht wordt. Indien dit niet het geval mocht zijn, zou een -16-jarige geen café, sporthalcafetaria en zelfs geen winkel of supermarkt mogen binnenwandelen, want op deze plaatsen wordt ook alcohol verkocht.

http://www.fuifpunt.be/nieuws_item.cfm?id=156

Meer info over -16-jarigen en fuiven:

http://www.fuifpunt.be/beleid/leeftijd
http://www.fuifpunt.be/organisator/min16jarigen
http://www.fuifpunt.be/nieuws_item.cfm?id=17