Maand: april 2009

Baobab-wereldklas wil naar VTS-site.

Het Sint-Niklase stadsbestuur praat met Bevrijde Wereld en de Baobab-wereldklas over een plaats op de VTS-site. ‘We zitten nu te eng behuisd op de hoek Nieuwstraat’, zegt coördinator Bart Meylemans.

Bevrijde Wereld heeft in Sint-Niklaas een stevige thuisbasis. Sinds begin de jaren 1990 is op de hoek Nieuwstraat/Hoveniersstraat ook de Baobab-wereldklas (wat ‘broodboom’ betekent) ingericht. Leerlingen uit het basisonderwijs maken hier kennis met exotische culturen onder deskundige begeleiding.

‘Op onze huidige locatie hebben wij de voorbije jaren stelselmatig gebouwen aangekocht en gerenoveerd’, legt Meylemans uit. ‘Maar we kampen hier met een aantal problemen. Het onderhoud van deze oorspronkelijk afzonderlijke woningen, is te problematisch. Herinrichten heeft ook weinig zin. De isolatie is volstrekt onvoldoende zodat het in de diverse lokalen in de winter koud en in de zomer warm is. We hebben al gezocht op de privé-markt, maar daar is een nieuwe eigen locatie meestal veel te duur.’

Bovendien heeft de erg succesvolle Baobab-wereldklas extra ruimte nodig.

‘We zitten met een wachtlijst van een half jaar. We maken de jongste jaren dan ook geen promotie voor Baobab, want dan hebben we te weinig lokalen om al die scholen te ontvangen’, vertelt Meylemans.

‘Heel wat kinderen uit het Waasland maar ook uit het Gentse en Antwerpen bezoeken onze wereldklas. Als hier een groep van dertig leerlingen met begeleiders neerstrijkt, is het echt te klein aan het worden. Ieder jaar komen hier 1.700 bezoekers over de vloer.’

Bevrijde Wereld is vanuit Sint-Niklaas betrokken bij projecten in Mali, Gambia, Guinee-Bissau, Senegal, Burkina Faso, Bolivië, Filippijnen. Ter plekke heeft het regionale burelen maar alle contacten worden administratief vanuit Sint-Niklaas onderhouden. In totaal wordt met 25 lokale organisaties samengewerkt.

‘De administratie slorpt heel wat tijd en ruimte op. Bevrijde Wereld telt hier in Sint-Niklaas veertien professionele medewerkers die over weinig ruimte beschikken om die job uit te oefenen. Vaak zijn bij onze werking ook vrijwilligers betrokken’, zegt Bart Meylemans.

‘Twee weken geleden hebben we een brief geschreven aan het Sint-Niklase schepencollege. Vandaar ook het overleg met de schepen Wouter Van Bellingen (Progressief Onafhankelijke). We vernamen dat de VTS-site door het stadsbestuur is aangekocht. De site situeert zich dichtbij de scholen, zal ook een kinderopvang onderdak bieden, woongelegenheden tellen en dat middenin de stadskern. Dat maakt de locatie perfect voor Bevrijde Wereld en Baobab-wereldklas. Wij kunnen uiteraard onze huidige gebouwen in een deal opnemen. Op de hoek Nieuwstraat/Hoveniersstraat sluiten ze mooi bij elkaar aan. Een koper kan hier appartementen neerpoten. Onze buur in de Nieuwstraat zou ook geïnteresseerd zijn en dat maakt de locatie nog aantrekkelijker. Hoe wij precies in de VTS-site passen, moeten we nog bekijken.’

SL, Nieuwsblad

Kinderen planten eigen bos in M ierennest.

Tientallen Belseelse kinderen plantten gisteren een avontuurlijk speelbos aan nabij de verkaveling Mierennest. De jongelui mochten zelf kiezen hoe ze hun speelbos invulden.

“De deeljeugdraad van Belsele vraagt al jaren meer groene speelruimte, op wandel- en fietsafstand van de woonkern en de scholen. Het stadsbestuur beseft eveneens de noodzaak eraan en besliste een echt speelbos te ontwikkelen nabij de verkaveling Mierennest. De gemeente kocht twee hectare bouwland en evenveel hectare bos. Het is dé ideale plaats voor een groene speelruimte vlakbij de wijk en basisschool Gavertje Vier en op fietsafstand van de Belseelse jeugdlokalen en basisschool Sint-Lutgard”, prijzen schepen Wouter Van Bellingen. Opvallend is dat de kinderen baas waren bij de aanleg van het speelbos. “We werkten nauw samen met de plaatselijke scholen. Tijdens een educatief bosspel maakten de kinderen kennis met het terrein. Later volgde er een inspraakmoment in de klassen. Negen klasvertegenwoordigers stelden hun ideeën voor aan het stadsbestuur”, legden de bevoegde schepenen uit. Roel Cardinael (11) en Arno Wouters (11) trokken zo naar het Sint-Niklase stadhuis. “We wilden in bomen kunnen klauteren en kampen bouwen. Ook verstopplaatsen moeten er komen.” De kinderen legden gisteren zelf hun speelbos aan, met spaden die ze van thuis meebrachten. Een takkentunnel, wilgeniglo’s, een speelheuvel en een knuppelpad maken de speelzone avontuurlijk. “Hier buiten spelen wordt veel leuker dan binnen zitten. We zullen ons hier goed amuseren!”

VGB, HLN

Graffiti.

 De dienst publieke veiligheid en leefbaarheid gaat de overlast van graffiti aanpakken. De coördinatie is in handen van de sanctionerende ambtenaar, die een werkgroep graffiti zal samenbrengen. In die werkgroep zitten ook schepenen Wouter Van Bellingen en Ben Van Eynde. De dienst jeugd zal een preventief beleid uitwerken. De stadswachten krijgen een signaalfunctie.

GVA