Dag: 6 maart 2009

Eindelijk worden de speelterreinen aangepakt.

Elke vrijdag gaan onze journalisten op zoek naar mensen die drie jaar geleden het nieuws haalden. Vandaag bezoeken we Frederik Vanhuffel, de voorzitter van de jeugdraad in Sint-Niklaas. Drie jaar geleden klaagde hij steen en been over de jeugdwerking in zijn stad. Vooral het nijpende tekort aan speelpleinen was een probleem. Onze journalist zoekt uit of de situatie intussen verbeterd is.

De Sint-Niklase jeugdraad trok drie jaar geleden aan de alarmbel. Aanleiding was de lamentabele toestand van de scoutslokalen in het Industriepark Noord. Drie jaar later is de situatie totaal anders: «Alles is veel beter nu. De nieuwe schepen doet zijn werk goed», stelt Frederik Vanhuffel, voorzitter van de jeugdraad.

Met een ludieke ‘Win For Life’-actie, waarbij het Sint-Niklase stadsbestuur een jeugdsite met een beloftevolle toekomst in het Industriepark-Noord kon winnen, stelde de toenmalige jeugdraad de problemen rond speelterreinen aan de kaak. Volgens de jeugdraad was de toestand van de lokalen in het Industriepark-Noord, waar de scouts van Kriko en de speelpleinwerking van Holderdebolder gevestigd waren, zo lamentabel dat spelen er nagenoeg onmogelijk werd. De jeugdraad keek naar de stad om een oplossing te zoeken voor de speelpleinproblematiek. Drie jaar later staat de intussen vernieuwde jeugdraad voor een compleet andere situatie.

«De voorbije drie jaar is er veel veranderd», stelt de voorzitter van de jeugdraad Frederik Vanhuffel.

«Ik denk dat de jeugddienst momenteel heel goed bezig is. Op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten wordt er werk gemaakt van speelterreinen. Dit jaar alleen al zijn er speelprojecten in de Destelwijk, Papenakkerwijk, Hemelsbreedte, Peter Benoitpark, Vleeshouwerstraat en Klavers en er komt een speelbos aan de Belseelse Mierennest. De jeugddienst maakt er echt werk van. Meer mag altijd, maar ik heb de indruk dat alles wat mogelijk is, effectief gebeurt. Intussen is er ook een plan in opmaak dat de speelpleinen in kaart brengt. Dat maakt een grondige evaluatie mogelijk», zegt Vanhuffel.

«Enthousiasme»

De sitatie aan het Industriepark-Noord is intussen grond veranderd: «Speelplein Holderdebolder is verdwenen, maar scoutsgroep Kriko heeft nu een recht van opstal voor het speelterrein en de gebouwen, een oplossing waar het stadsbestuur zijn medewerking aan verleende. Dat betekent een enorme verbetering. Op dit ogenblik zijn de scouts bezig met renovatiewerken, zodat de lokalen opgeknapt worden. Omdat de scouts het terrein ook verhuren, zijn er ook voor andere verenigingen betere mogelijkheden onstaan», prijst de jeugdraadvoorzitter.

De jeugdraad plaatste drie jaar geleden ook een vacature voor een gemotiveerde schepen van Jeugd, een geëngageerd iemand met een passie voor jeugd, voor de periode van één legislatuur.

Volgens Frederik Vanhuffel is de vacature goed ingevuld: «Wouter Van Bellingen werd schepen van Jeugd. Hij heeft een enorme dossierkennis en dankzij zijn persoonlijke ervaringen in het jeugdwerk weet hij ongeveer alles over jeugd. Hij weet wat nodig is, wil het beste voor de jeugd en gaat er 100% voor. Hij voldoet dus zeker aan het drie jaar geleden gevraagde profiel», meent Frederik Van Huffel.

Als de voorzitter al een kanttekening moet plaatsen, dan is dat het ongebreidelde enthousiasme van de schepen, waardoor de rollen soms omgekeerd worden: «Wij moeten als jeugdraad de schepen soms temperen in plaats van omgekeerd (lacht).»

 

VGB, HLN