Dag: 5 maart 2009

Jeugdhuizen houden decibels in de hand.

“Organisatoren van fuiven moeten over voldoende informatie beschikken om hun fuiven op een veilige en goede manier op poten te zetten”, weet schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen.

” In de fuifkoffer zit onder meer veiligheidsmateriaal, een rekenmachine, een walkie talkie, plakband, enz. Het draaiboek, dat we begin 2007 hebben opgesteld, zit er ook bij maar wordt binnenkort geïntegreerd in een handige gids ‘help! Ik organiseer’. We zijn al gestart met de voorbereidingen. De voorstelling plannen we in de loop van dit jaar”, weet Van Bellingen. Opmerkelijk is de integratie van de geluidsmeter. “Dat de organisatoren voortaan zelf het aantal decibels kunnen meten, is voor ons belangrijk”.

“Verenigingen krijgen van het stadsbestuur een toelating voor muziekactiviteiten. Deze toelating bevat het aantal decibels dat ze mogen produceren. Tijdens de fuif kan gemakkelijk worden nagegaan of de dj de normering niet overschrijdt. Er zit een handleiding bij het toestel, al is het gebruik ervan uiterst eenvoudig.”

Het stadsbestuur stelt vier fuifkoffers ter beschikking. Wanneer een jeugdvereniging een fuif of een muziekevenement organiseert, kan ze de koffer aanvragen en wij lenen die dan uit. “We verwachten dat de vier exemplaren bijna continu in omloop zullen zijn”, zegt Van Bellingen.

Dat het stadsbestuur de laatste maanden zo nauw betrokken is bij de jeugdwerking is geen toeval. “Sinds januari 2008 volgt de jeugddienst alle jongerenfuiven op. We begeleiden hen van bij het denkproces tot de dag van de fuif zelf. Sindsdien krijgen we veel minder klachten over geluidsoverlast en burenhinder”, zegt jeugdanimator Jürgen Naudts. Tot slot heeft het schepencollege beslist dat jongeren onder 16 jaar voortaan toegelaten worden op niet-commerciële fuiven. “De winst hiervan gaat integraal naar de jeugdverenigingen en is dus volledig ten voordele van de organisatie”, stelt Van Bellingen.

AKEVE, GVA