Maand: maart 2009

Solidariteit.

Ooit zullen we zingen over vlinders en bloemen, ooit zullen we zingen over de nieuwe wereld, perfect en af. Zonder hongerdood, zonder miserie en armoede, zonder bloedige oorlogen, al het moorden lang voorbij. Wij koesteren allen eenzelfde droom: vrede en gerechtigheid. Blijf dus niet gelaten op de wonderen zitten wachten. Want de tijd is rijp om voor altijd te ontwaken, de hoogste tijd om te zeggen waar het echt op slaat.
Pacha Mama, onze moeder aarde, is ziek. Als de grootste vervuilers hun verantwoordelijkheid zouden nemen, kunnen we met z’n allen het tij nog keren. Het is de hoogste tijd om daden over te gaan, want er is nog ontzettend veel werk om van onze planeet een bewoonbare wereld te maken voor iedereen.

Ooit zullen we zingen over vissen in het water, ooit zullen we zingen over vogels in een gezonde lucht. Alle ziekten verdwenen, geen aids of kanker meer, genezen het zieke klimaat, de opgewarmde aarde. Wij hebben allen recht op vrijheid en bescherming. We zijn vrij geboren, gelijk in waardigheid, zonder onderscheid van ras of origine, van taal of godsdienst, kleur of nationaliteit.
Wij willen geen nationalisme dat leidt tot oorlog, tot bekrompenheid en tot blindheid voor de echte problemen. Het grote probleem is niet: het onderscheid tussen Vlamingen en Walen, tussen Belgen en allochtonen, tussen blank en zwart, tussen mensen met papieren en mensen zonder.
Het grootste probleem is de enorme kloof tussen rijk en arm. Wij willen solidariteit zodat iedereen gelijke kansen krijgt om gezond en gelukkig te leven.

Ooit zullen we zingen: ‘Iedereen is nu rijk en ook gelukkig’, ooit zullen we zingen: ‘Oneerlijke handel is geschiedenis.’ Geen migratie meer voor een fatsoenlijk leven, nooit meer uitbuiting van landen in het zuiden. Solidariteit met arme en dakloze kinderen, solidariteit met alle mensen op de vlucht. Verjaagd uit hun huis en land, vluchteling voor altijd; in angst, in gevaar, vrouw en kind nu thuis alleen.

Solidariteit! Dicht de kloof tussen arm en rijk

Gezongen door solidariteitskoor ‘Weerbots’ op hun jubileumconcert ‘En route’.

Facelift voor legendarisch jeugdverblijfscentrum.

Het jeugdverblijfscentrum Heywijck achteraan De Ster in Sint-Niklaas is opgefrist. Het hoofdgebouw en de villa werden stevig onder handen genomen.

Heywijck in de Lange-Rekstraat is een begrip onder de Sint-Niklase twintigers en dertigers. Heel wat scholen en jeugdbewegingen organiseerden er uitstappen in de fraaie groene omgeving, vaak gecombineerd met een bezoek aan het naburige recreatiedomein De Ster. Ze konden er ook overnachten.

De jongste jaren had Heywijck veel van zijn charme ingeboet en straalde het vooral dufheid uit. Bovendien waren er problemen met de omwonenden, die klaagden over geluids- en andere overlast. De stad koesterde plannen om het domein af te stoten, maar zover kwam het niet. Onder meer omdat er in Sint-Niklaas geen waardig alternatief als jeugd- en verblijfsinfrastructuur is.

De jongste opfrisbeurt maakt duidelijk dat de stad doorgaat met Heywijck. ‘De villa werd herschilderd, kreeg nieuwe raambekleding en ander meubilair’. ‘In het hoofdgebouw werd de vergaderruimte vernieuwd: er kwam een andere vloer en het plafond werd herschilderd.’

Daarmee is het nog niet gedaan. Op het dak van het hoofdgebouw en de loods zal een nieuw dak komen en de stad wacht op subsidies van Toerisme Vlaanderen om ook de buitenaanleg te vernieuwen. En er beweegt nog meer: Heywijck is sinds kort erkend als jeugdverblijf type C bij Toerisme Vlaanderen. Schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (Progressief Onafhankelijk) legt uit wat dat inhoudt: ‘Een type B moet een minimaal aantal bedden hebben, maar ook douches. Een type C is nog beter uitgerust. Zo moeten er onder meer voldoende daglokalen zijn en op de bedden moeten dekens, kussens en beschermhoezen liggen.’

Door de erkenning kon de speelpleinwerking De Speelvogel niet op Heywijck blijven. Dat, maar ook en vooral het tekort aan monitoren, betekende finaal het einde van het initiatief. Heywijck, een voormalig chauffagecomplex, is sinds 1986 in handen van de stad. Vorig jaar verbleven er 2.000 bezoekers.

WDH, Nieuwsblad

Gebied in Puytvoet voor altijd beschermd als bos.

Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat een bosgebied van 44.500 vierkante meter creëren aan Puytvoet. “Daarmee komt een eind aan de bedreiging van uitbreiding van de plaatselijke bedrijven en is het gebied voor altijd gevrijwaard als bos”, stelt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen tevreden vast.

“Sinds jaar en dag dringt de stedelijke jeugdraad aan op deze fundamentele aankoop. Het was 1973 toen de stad voor het eerst de vraag kreeg om het betrokken gebied in Puytvoet, gelegen achter Euroshop, aan te kopen. Ruim 35 jaar later kunnen we die belofte nu nakomen. Meteen komt er een einde aan de bedreiging en is het gebied beschermd voor de toekomst”, glundert Wouter Van Bellingen.

“We gaan verschillende stukken grond aankopen, met een oppervlakte van 44.500 m². Dat maakt de ontwikkeling van een parkbos en een speelbos mogelijk, met daarnaast een sport- en recreatiezone. We voorzien ook een extra stuk voor de uitbreiding van het Kom Op Tegen Kankerbos.” Dat bos werd vorig jaar aangelegd aan het domein Puytvoet met 5.200 bomen.

Zondag werd Sint-Niklaas ook al een stuk bosrijker: in de Beeldstraat aan het recreatiedomein De Ster kwam er in één klap al een bos met 853 bomen bij. Het ging om de eerste aanplantingen in het gloednieuwe geboortebos, dat een plaatsje kreeg in de Beeldstraat, palend aan het recreatiedomein De Ster. Op een bord, dat de toegang tot het perceel aanduidt, staan de namen van de 853 kinderen die vorig jaar in Sint-Niklaas geboren werden.

De betrokken ouders, die zich bijzonder enthousiast toonden, kwamen persoonlijk hun eigen boom aanplanten en meestal hadden ze hun kleintje mee. “Een geweldig initiatief. We zijn blij met deze boom. De moederkoek van Hanne, die we bewaard hebben in de dievries, hebben we begraven onder de boom”, verklapte papa Wim Kesteleyn, nadat hij de boom had aangeplant.

VGB, HLN

Kwaliteit speelplein moet naar omhoog.

De kwaliteit van de Sint-Niklase speelpleinen moet worden opgekrikt. Dat er een aantal verdwijnt, wordt niet als een probleem ervaren, omdat het de kwaliteit van de andere speelpleinen kan verhogen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

Sint-Niklaas telt alleen particuliere speelpleinwerkingen. Het gaat om halvedagwerkingen, met De Gouden Leeuw in Belsele als enige uitzondering. Daar kan je een hele dag terecht.  “Particuliere speelpleinwerkingen zijn een sterkte. Daarom moet het stadsbestuur ze ondersteunen. Hierdoor kunnen de speelpleinen kwalitatiever werken”, stelt Bart Straetman.  Want met die kwaliteit loopt het nog altijd niet zoals het hoort. “De werking is vaak afhankelijk van twee of drie personen die de boel trekken. Valt er een trekker weg, dan staat de werking op de helling. De jongeren zijn te weinig betrokken en hierdoor is er geen doorstroming. Om dezelfde reden zie je animatoren niet meer terugkeren na een jaar”, zegt hij. En er zijn nog bedenkingen. Het blijkt al te vaak pover gesteld met de animatie, de accommodatie is soms niet optimaal en de inkleding mager. Terwijl de eisen van ouders, kinderen en de overheid de laatste jaren steeds hoger kwamen te liggen. Dat er nood is aan speelpleinen, staat buiten kijf: vorig jaar vonden 1.400 kinderen de weg ernaartoe.

Problemen

“We zijn blij dat de problemen eindelijk erkend en aangepakt worden”, stelt Straetman vast. Er komt professionele ondersteuning en begeleiding van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. En de stad gaat op zoek naar geschikte locaties voor de speelpleinen. Zo wordt bijvoorbeeld de pastorijwoning van de Don Bosco-parochie ter beschikking gesteld voor de opslag van speelmateriaal. Daarnaast rijdt de stad ook weer uit met de ‘Pretcammionette’, om plaatsen te bereiken waar geen speelpleinwerking is.

Dat er drie van de negen speelpleinen dit jaar geen werking meer hebben, ziet de stad niet als een probleem. “Zoiets zagen we nog gebeuren. Het speelplein hangt af van het aantal jonge gezinnen in een buurt. Minder speelpleinen is geen drama. Hierdoor schuiven de kinderen door naar de andere werkingen. Grotere speelpleinen brengen meer continuïteit en sluiten ook beter aan op de initiatieven van de stad. De kinderen van de drie stoppende speelpleinen kunnen trouwens ook nog terecht bij Open Stadion. Dat is een mooie aanvulling op de speelpleinen, waardoor het aanbod eigenlijk zelfs vergroot is”, voert schepen Wouter Van Bellingen aan.

VGB, HLN

Stad creëert meer speelruimte.

Het stadsbestuur lanceert een reeks nieuwe intiatieven om veilig buiten spelen voor kinderen te promoten. Het is zelfs de bedoeling een heel speelnetwerk uit te bouwen.

De stadsmonitor, die onlangs voorgesteld werd, was bijzonder kritisch over de speelruimte voor kinderen in Sint-Niklaas. De stad bengelde aan de staart en daar wil schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen iets aan doen. “We gaan een plan opstellen met plaatsen en verbindingen die belangrijk zijn voor kinderen. Nu is er in de binnenstad alleen speelruimte in het De Vidtspark, maar er zijn zeker meer mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld aan het Casinopark of de bibliotheek. Als de Stationsstraat autoluw wordt, kunnen daar mogelijk ook kleine ingrepen gebeuren voor kinderen. Verder gaan we ook bekijken of de routes die de kinderen gebruiken, zoals tussen huis en school, wel veilig zijn.”

In afwachting van concrete resultaten staat buiten spelen dit voorjaar ook al op andere manieren centraal. “Op 1 april vindt de Buitenspeeldag op de Grote Markt plaats, waarbij er de hele namiddag activiteiten zijn voor schoolkinderen. In het paasweekend kunnen bewoners een verkeersvrije straat organiseren. De jeugddienst ondersteunt dit met speelmateriaal.

VGB, HLN