Maand: februari 2009

Toch nog maar eens bij Jaap Kruithof te rade…

Als iemand me zei dat “Links” niet bestond, of ik terug even begon te twijfelen of “Links” nog wel van deze tijd is, hoefde ik er maar het boek van Jaap Kruithof even op na te slaan om terug bij te komen…

… rechts… wil de bestaande sociale orde handhaven en via allerlei wegen een economische, politieke, godsdienstige of morele grondslag vinden, die als schild kan gebruikt worden tegen de maatschappelijke vooruitgang… Typisch rechts is de afkeer tegen rassenvermenging en verbroedering… het handhaven van een verschil tussen de geslachten…. landgenoten hebben steeds een streepje voor op vreemdelingen… ouderen mogen meer dan jongeren (p. 32-33)

Links is degene, die gelooft in de mogelijkheid van de menselijke vooruitgang… de progressie… hij zet zich tevens in op alle niveau’s daadwerkelijk in om de menselijke vooruitgang te bevorderen.. hij gelooft bovendien dat die vooruitgang slechts mogelijk is door een toenemende democratisering van het totale sociaal-economisch en cultureel bestel (p. 42)

Het komt er steeds op aan de zaken te beoordelen vanuit het wereldsysteem om daarin de hoofdtegenstellingen te ontdekken…. Om me te oriënteren moet ik alles in een planetaire context plaatsen (p. 9-12)

Wat ook de praktische en realpolitieke bezwaren mogen zijn – en die zijn groot -, het streven naar egalitarisme is en blijft een van de basiskenmerken van de linkse beweging in de wereld. Tegenstanders antwoorden dat egaliteit een utopie is en als dusdanig een uiting van onrealistisch wensdenken. Dat is naast de kwestie. Het gaat er niet om de mensen een onwezenlijk aards paradijs voor te spiegelen maar zich in te zetten voor méér gelijkwaardigheid dan nu het geval is en dat is een haalbare kaart. (p. 147)

De vraag isof het Noorden de nodige offers wil brengen, sterkere concurrenten in het Zuiden kan dulden en bereid is eigen privileges op te geven? Is de geleidelijke afbraak van het Noordelijk imperialisme slechts een wensdroom vanverdwaasde gauchisten? Neen, het is de meest waarschijnlijke hypothese. (p. 151-153)

Het fascisme boekt o.a. successen door de slechte afhandeling van het probleem van de collaboratie tijdens de tweede wereldoorlog, meer dan dertig jaar later het aanslepen van de Vlaamse kwestie, het sinds het ontstaan in 1948 van de Israëlische staat door alle Belgische regeringen gevoerde prozionistische beleid en het probleem van de gastarbeiders. (p. 156)

Gelijkheid is een goed principe maar werkt onrechtvaardigheid als men de grote verschillen in inkomen en vermogen niet aanpakt en dat heeft de sociaaldemocratie nooit gedaan(denken we o.a. aan de kinderbijslag die voor alle ouders, ongeacht hun rijkdom, dezelfde is)… (p. 170)

Managers van grote bedrijven verdienen vijfmaal meer dan de laagstbetaalde arbeiders en bij de overheid zitten de gelukkigen boven de honderduizend per maand terwijl de zwakken de dertigduizend niet halen. Is het geen schande dat ook de vakbonden nooit geneigd waren hieraan iets te veranderen? (p. 163)

Nieuw-Links tot dusver ontbreekt elke unificatie waardoor de stootkracht van de afzonderlijke inspanningen gering blijft.. intern versnipperd. De conclusie is dat het met links de laatste halve eeuw in ons werelddeel niet goed ging. Er was nauwelijks solidariteit met de bevrijdingsbewegingen in de kolonies… ze hebben geen boodschap over de grote planetaire vraagstukken van onze tijd, de conflicten tussen Oost en West, de antitese tussen Noord en Zuid, de crisis in het Midden-Oosten, de tegenstelling tussen de grote wereldculturen. (p. 165-166)

“LINKS EN RECHTS, kritische opstellen over politiek en kultuur” (EPO 1983)

Wouter Van Bellingen

Van Bellingen als onafhankelijke op Oost-Vlaamse SP.A-lijst.

Wouter Van Bellingen, schepen in Sint-Niklaas en oud-lid van VlaamsProgressieven, bevestigt dat hij een plaats aangeboden kreeg op de SP.A-lijst voor de Vlaamse verkiezingen, maar dan wel als onafhankelijke. Van Bellingen blijft lid van de Sint-Niklase partij Progressief Onafhankelijken, een Sint-Niklase reactie op het uiteenspatten van Spirit en ontkent dat hij overstapt naar SP.A. ‘Met mijn plaats op de lijst wil ik na een hertekening van het politieke landschap mijn bijdrage leveren voor een progressief Vlaanderen’, aldus Van Bellingen.

Spirit split: Nelly Maes bij SLP.

Het is onverwacht dan toch tot een breuk gekomen binnen de Sint-Niklase meerderheidspartij Spirit. Een meerderheid van de partij gaat onafhankelijk verder, met schepen Wouter Van Bellingen als boegbeeld. Nelly Maes gaat in de gemeenteraad zetelen voor SLP. «Na de wijziging van VlaamsProgressieven in Sociaal-Liberale Partij (SLP) namen we de beslissing om in Sint-Niklaas onafhankelijk verder te gaan onder de vroegere naam Spirit. Ook gemeenteraadslid Nelly Maes, die nationaal wel in het bestuur van SLP ging zetelen, was akkoord. Maar dinsdagavond zei ze dat ze verder wil als SLP: die partij wil duidelijk een lokale afdeling in de stad Sint-Niklaas, met het oog op de komende verkiezingen. De meerderheid van ons bestuur was daar tegen. Nelly gaf aan dat ze voortaan voor SLP zal zetelen in de gemeenteraad. Het is nu afwachten hoe onze coalitiepartners sp.a en Groen! daar op zullen reageren», kondigt voorzitter Ali Sali aan. Hij moet ook op zoek naar een nieuwe naam. «SLP verbiedt ons de naam Spirit nog te gebruiken. Tegen 7 maart moeten een nieuwe naam zoeken. We gaan in elk geval verder als lokale partij, met Wouter Van Bellingen als boegbeeld.»

Jongelui starten nieuw jeugdhuis

 

De Belseelse deeljeugdraad en de jeugdverenigingen zetten hun schouders onder een nieuw jeugdhuis. ’t Pleksken wordt opgedoekt en JH Belsele komt in de plaats. Dankzij de enthousiaste jongelui lijkt de Belseelse jeugdwerking weer een toekomst te hebben.

Het Belseelse jeugdhuis ’t Pleksken is al jaren op de dool. Toen eindelijk een vaste stek gevonden werd in de Koutermolenstraat, moest dat gebouw afgebroken worden en stonden de jongelui weer op straat. Het stadsbestuur leverde de oplossing, door de plaatsing van containers aan sporthal De Klavers. Maar de openingsdatum werd uitgesteld en tijdens de jongste vergadering van de jeugdraad bleek dat de sleutel van de containers niet eens was afgehaald. De vertegenwoordigers van de jeudgverenigingen vonden dat het tijd was om in te grijpen. Over één zaak bleek iedereen het alvast eens: Belsele heeft nood aan een jeugdhuis.

Tapdienst

Er werd een vergadering belegd. «Vanuit alle aanwezige jeugdverenigingen was er interesse in te stappen in een bestuursraad», zegt Wim De Belie, voorzitter van de deeljeugdraad. «En de 15 aanwezigen waren bereid om in te staan voor een tapdienst.» De vertegenwoordigers van Jeugdhuis ’t Pleksken waren ook aanwezig. Ze bleken bereid om de bestaande middelen over te dragen naar het nieuwe jeugdhuis.

Voor het eerst in lange tijd gaat er weer een golf van jong enthousiasme door Belsele. Tijdens de volgende jeugdraad worden de nodige stappen besproken voor de oprichting, om daarna zo snel mogelijk een eerste bestuursvergadering te beleggen. De nieuwe ploeg werkt onder de naam Jeugdhuis Belsele. Ze vraagt de stad om de containers aan De Klavers te mogen overnemen.

Ondersteuning

Schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (Spirit) is gelukkig met de huidige evolutie. «Ik ben zeer tevreden dat de jeugd zijn verantwoordelijkheid neemt voor het jeugdhuis. Het stadsbestuur zal hen dan ook ondersteunen voor de verdere uitbouw. Daarnaast ben ik zeer tevreden, dat de overeenkomst met de jeugdhuiskoepel ‘Formaat’ voor de begeleiding van de jeughuizen zijn vruchten afwerpt. In dat kader werd al beslist dat jeugdhuis ’t Verschil in Nieuwkerken een bewegwijzering krijgt. En nu kunnen we dus nog een heikel punt aanpakken: de doorstart van het jeugdhuis in Belsele.»

VGB, HLN

Tábor komt banden smeden.

Sint-Niklaas en het Tsjechische Tábor bekijken de komende maanden of de twee steden concrete banden zullen smeden. Burgemeester Hana Randova en vice-burgemeester van Tábor Zuzana Pecmanova werden ontvangen door schepen Wouter Van Bellingen en Jo De Cuyper. De eerste contacten dateren van 2002. Ondertussen zijn er ook al uitwisselingen tussen verenigingen en scholen. Volgende afspraak tijdens de Vredesfeesten.

VGB,HLN