Maand: december 2008

‘Ontslag geen verrassing’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wouter Van Bellingen was gisteren gespreksonderwerp nummer één in zijn thuisstad Sint-Niklaas. De reacties op zijn ontslag als nationaal secretaris van de Vlaams Progressieven lopen uiteen, maar de meeste waarnemers zijn nauwelijks verrast. Vraagtekens zijn er wel over de toekomst van Van Bellingen, al zien velen hem al bij SP.A.

‘Goed rapport voor ons kartel.’

Volgens burgemeester Freddy Willockx (SP.A) is het ontslag van Wouter Van Bellingen een interne aangelegenheid van de Vlaams Progressieven. ‘Wij hadden begrepen dat hij zich niet goed meer in zijn vel voelde binnen de Vlaams Progressieven’, legt de burgemeester uit. ‘In eerste instantie is dat een kwestie die de Vlaams Progressieven binnenskamers moeten bekijken. Toch ben ik blij dat ons Sint-Niklase bestuurskartel er zo goed uitkomt, want Van Bellingen zegt zelf dat hij de goede werking niet wil verstoren. Daarnaast moet Wouter zelf oordelen welke politieke keuze hij maakt. SP.A heeft al dertig jaar een traditie waarbij onafhankelijken op de lijst mogen staan. Wouter moet dat zelf uitmaken, maar hij is welkom bij SP.A. Tot nader order is echter vooral de goede werking van ons bestuurskartel belangrijk. Het ware dom geweest om die werking te doorkruisen terwijl we al 3,5 jaar in wederzijds overleg de stad Sint-Niklaas mee besturen.’

SL, Nieuwsblad.

Van Bellingen kiest voor Sint-Niklaas

Wouter Van Bellingen stapt uit de VlaamsProgressieven (Vl.Pro). «Ik kies voluit voor Sint-Niklaas», laat de schepen van Jeugd, Burgerzaken en Internationale Samenwerking weten, die nu als onafhankelijke gaat zetelen in het schepencollege.

 

«Ik heb zondag mijn ontslag ingediend als partijsecretaris», legt Van Bellingen uit. «Het was niet mijn bedoeling uit de partij te stappen, maar volgens interne stemmen betekende mijn ontslag op dat moment – vlak voor een naamsverandering – dat ik in feite de partij verliet. Ik heb toen gezegd dat als die redenering wordt gevolgd, ik inderdaad uit Vl.Pro stap.»

Nationale politiek

Van Bellingen ging in 2005 in de Sint-Niklase politiek met de partij Spirit. Al snel werd hij, op verzoek van de partij en mede door de nationale persbelangstelling als ‘zwarte schepen’, in de nationale politiek gekatapulteerd en verkozen tot partijsecretaris. «De afgelopen maanden heb ik echter veel in Brussel doorgebracht, zonder daar vooruitgang te kunnen boeken. Ondertussen kon ik me niet voluit concentreren op de situatie in Sint-Niklaas. Toen ik ook op lokaal vlak werd aangesproken over wat er nu eigenlijk gaande is bij Vl.Pro, heb ik besloten mijn functie als partijsecretaris op te geven. Sint-Niklaas is voor mij veel belangrijker.»

Hoe het nu verder moet, weet de partijloze schepen niet. «Als schepen kan ik zonder partij functioneren. Ik blijf in elk geval achter het plaatselijke kartel sp.a-Vl.Pro-Groen! staan. Het beleid dat we voeren, werkt. Iedereen van onze afdeling in Sint-Niklaas zal nu voor zichzelf moeten beslissen welke richting hij of zij uit wil.»

De Sint-Niklase Vl.Pro-voorzitter Ali Salhi valt alvast uit de lucht als hij over het vertrek van Van Bellingen hoort. «Dat is in elk geval nog niet officieel bevestigd», licht Salhi toe. «Van Bellingen is een boegbeeld voor onze partij in Sint-Niklaas. Als we hem verliezen, dan hebben we een probleem.»

Als vriend en partijgenoot begrijpt Ali Salhi de keuze van Van Bellingen wel. «Wouter liet me al weten dat hij de essentie uit het oog aan het verliezen was», zegt hij.

GDW, HLN

Afscheid als partijsecretaris.

Beste Vrienden,

Na lang beraad heb ik besloten om mij niet meer verkiesbaar te stellen als secretaris van de partij. Het afgelopen jaar heb ik binnen en buiten de partij teveel meegemaakt. Reeds begin van dit jaar vond ik dat de nationale politici hun verantwoordelijk niet opnamen met als hoogtepunt de aanslepende discussie over de regularisatie van asielzoekers en het tot speelbal maken van mensenlevens. Binnen de partij heb ik de publieke scheldpartijen, interne afrekeningen en afscheid van vele vrienden vanop de eerste rij meegemaakt en daarbij ik zat het afgelopen jaar meer in Brussel dan in mijn geliefde thuisstad met weinig resultaat. De afgelopen dagen heb ik mijn thuisbasis me bezonnen over mijn toekomst en de reden waarom ik in de politiek ben gegaan. In 2005 was mijn stap in de politiek een logisch gevolg van mijn jarenlange engagement in het bewegingswerk. En was mijn doel om van Sint-Niklaas een echte thuis te maken voor al zijn inwoners zodat mijn kinderen kunnen opgroeien in een kleurrijk en hecht Sint-Niklaas en met uitbreiding Vlaanderen en de wereld. Een belangrijk instrument was daarbij het kartel met Sp.a & Groen! Ja, met alle progressieven partijen. Na 2 jaar kan ik zeggen dat in Sint-Niklaas deze formule goed werkt en wel omdat iedereen binnen ons kartel de ruimte krijgt om zijn eigen accenten te leggen. Iets wat op nationaal niet of onvoldoende kon. Ik ben van mening dat ook nationaal progressieven van uit hun eigenheid beter zouden samenwerken rond belangrijke thema’s zoals versterking voor de zwakkeren en ondersteuning van de sterken in de samenleving, voor hernieuwbare energie en zorg voor migranten en asielzoekers. Ik geloof ook sterk in samenwerking met alle progressieven, omdat de versplintering van de progressieven ons een zetel zal kosten bij de Europese verkiezingen en daarnet voor de komende jaren de uitdaging zal leggen op bestuurlijk niveau.

Daarom heb ik besloten na een gesprek met het dagelijks bestuur dat ik me terug trek als kandidaatsecretaris en me de volgende maanden volledig gaan concentreren op mijn schepenmandaat. Over onze boegbeelden mag immers geen twijfel bestaan over hun overtuiging. En de facto stel ik me zo aan de kant. De reden waarom ik dit nu doe, is omdat ik de nieuwe naam niet wil bezoedelen met een eerste vertrek en de naam VlaamsProgressieven toch al bezoedeld is. Ook is er geen moment voor twijfel mogelijk want vanaf 1 januari start de campagne voor de nieuwe partij. Wie me kent, weet dat me dit heel zwaar valt om dat ik weet dat ik mensen teleurstel. Sorry, maar ik kan voor mezelf niet anders.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Van Bellingen

Ook Wouter Van Bellingen verlaat partij Geert Lambert.

Ook Wouter Van Bellingen, de zwarte schepen van Sint-Niklaas, stapt uit de VlaamsProgressieven. Hij blijft lokaal aan politiek doen als onafhankelijke. ‘In Sint-Niklaas werkt ons kartel zeer goed. Iedereen krijgt de ruimte om eigen accenten te leggen’

Wouter Van Bellingen (36) werd twee jaar geleden de eerste zwarte schepen van Vlaanderen. Hij verwierf snel de status van Bekende Vlaming, als deelnemer aan het vorige seizoen van de tv-quiz De Pappenheimers, en door op 21maart 2007 een symbolisch massahuwelijk te organiseren op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Die trouwpartij was een reactie op de weigering van drie koppels zich door hem te laten trouwen, waarschijnlijk wegens zijn huidskleur. Bij de federale verkiezingen van 10juni 2007 stond Van Bellingen op een SP.A-Spirit-kartellijst, maar hij raakte niet verkozen. Later dat jaar werd hij wel nationaal secretaris van Spirit, dat zich eerst herdoopte tot VlaamsProgressieven en straks, na Nieuwjaar, tot SLP (Sociaal-Liberale Partij).

Met Van Bellingen verliest de partij van Geert Lambert een van de laatste echte boegbeelden. ‘De jongste maanden zag ik het steeds minder zitten, zowel binnen als buiten de partij’, zegt Van Bellingen.

In Sint-Niklaas bestuurt Vl.Pro in kartel met SP.A en Groen! mee de stad. ‘Lokaal werkt ons kartel zeer goed. De stad wordt er zienderogen beter van.’ En nu? ‘Ik ga me eventjes lokaal herbronnen, als onafhankelijke.’ Geen overstap naar de SP.A? ‘Ik ben geen overloper. Ik wil me gedurende enkele maanden op het lokale beleid concentreren. ‘In juni zijn er verkiezingen. Slaat Van Bellingen desnoods een plaats als onafhankelijke op de SP.A-lijst af? ‘Ik kan daar nu niet op antwoorden. Maar ik blijf een grote voorstander van progressieve samenwerking.’

 FDS, Nieuwsblad

Wouter Van Bellingen verlaat zinkend schip.

De Sint-Niklase schepen Wouter Van Bellingen verlaat de VlaamsProgressieven. Van Bellingen is ontgoocheld in de partij en wil zich voortaan nog enkel op zijn lokaal mandaat concentreren. “Waar mijn politieke toekomst ligt, is nu absoluut niet aan de orde”, zegt Van Bellingen.

Het nieuws dat Wouter Van Bellingen de VlaamsProgressieven verlaat komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Dat geeft hij ook zelf toe. “Er was geen druppel die de emmer deed overlopen, het was gewoon een proces dat al wekenlang bezig was. Als politiek secretaris van de VlaamsProgressieven heb ik het laatste jaar op nationaal vlak veel moeilijke momenten beleefd. En wat zich de voorbije maand binnen de partij zélf heeft afgespeeld, is ook al niet motiverend voor een jonge politicus”, zegt Van Bellingen.

Overstap

Het kwam enkele weken geleden tot een scheuring binnen Vl.Pro. Verscheidene Vl.Pro’ers verlieten de de partij onder hen ook Vlaams minister Bert Anciaux en bijna de voltallige fractie in het Vlaams parlement. Nelly Maes probeerde het schip nog op koers te brengen, maar ook zij ziet haar pupil Wouter nu de partij verlaten. Van Bellingen stapt op en wil zich voortaan enkel nog concentreren op zijn lokaal mandaat als schepen in Sint-Niklaas. “Ik heb ademruimte nodig. Ik kies niet voor een andere partij, maar wil me nu vooral even bezinnen en mijn werk in Sint-Niklaas voortzetten.”

Een logische stap lijkt een overstap naar sp.a. “Ik heb nog geen nieuwe partijkaart, en er zijn ook geen gesprekken”, aldus Van Bellingen. “In de politiek kan alles zo snel veranderen. Begin oktober was Bert Anciaux nog op mijn boekvoorstelling. Op vier weken tijd is de partij gewoon verdwenen. Wat zou ik me dan nu afvragen wat er in 2012 moet gebeuren?”

 JoVe, GVA