Dag: 28 november 2008

Centen voor nieuwbouw D’Olmen

De scouts en gidsen D’Olmen, die hun stek hebben in de Sint-Niklase Iepenstraat, krijgen een forse subsidie van de stad. Voor hun nieuwbouwproject maakt de stad 100.000 euro vrij. De scouts krijgen ook een renteloze lening van 75.000 euro.

Sint-Niklaas

Het nieuwbouwproject van de jeugdbeweging omvat onder meer speellokalen, een sanitaire ruimte en een keuken. Het stadsbestuur reikte eerst een nieuwbouwsubsidie uit van 100.000 euro en voegde daar later ook een renteloze lening van 75.000 euro aan toe. Het gaat om een lening met een aflossingstermijn van 25 jaar met een jaarlijks aflossingsbedrag van 3000 euro.

“De gebouwen van de scouts D’Olmen zijn erkend als jeugdverblijfcentrum en zullen dus multifunctioneel worden gebruikt, deels als scoutslokaal en deels als jeugdverblijfcentrum”, schetst schepen voor Jeugd Wouter Van Bellingen.

De scouts van D’Olmen zijn inmiddels al aan het bouwen aan hun nieuw lokaal. In juli 2009 kunnen de nieuwe gebouwen in gebruik worden genomen.De stad wil de jeugdinfrastructuur verder op punt stellen. Een heel aantal andere jeugdverenigingen kregen dit jaar al steun van de stad, voor een totaalbedrag van 321.949 euro. De grootste happen uit dat budget gingen naar jeugdhuis Kompas (50.000 euro), de scouts Kristus Koning (15.000 euro), KSA Reinaert (28.320 euro) en chiro Iris (11.249 euro).

JoVe, GVA