Maand: november 2008

En als we ze nu eens niet afschreven, de VlaamsProgressieven?

Je kan ze nu nog moeilijk verdenken van postjespakkerij, de arme vlaams-progressieven. Vroeger kregen ze vaak genoeg het verwijt dat ze gratis mandaten hadden gekregen van suikernonkel sp.a. De Vlaams-progressieven hebben nu gezegd : oprecht bedankt nonkel, maar volledige adoptie dat gaat ons toch een beetje te ver. Weg suikernonkel. En de meteen de levensgrote vraag of de vlaams-progressieven dan wel een reden van bestaan hebben. En waarom wil progressief Vlaanderen maar niet van de grond komen ?

Geen verhaal
Progressief Vlaanderen komt niet van de grond omdat het geen verhaal heeft. Dat lijkt vreemd om zeggen want het kapitalisme ligt blèrend ter aarde en nog maar luttele jaren geleden sprong de sp.a in haar eentje over de CD&V. En trouwens, hebben niet alle partijen moeite om hun oude ideologische verhaal modern en relevant te houden ? Dat is zeker zo, maar bij wie kiest voor de oppositie is de nood altijd meer acuut.

Groen heeft absoluut een ecologisch verhaal maar het wordt door iedereen beleden. Dat de groenen er veel consequenter zijn, schrikt helaas ook veel mensen af. Iedereen wil de opwarming bestrijden, maar velen het liefst wel per auto. Mainstream bestuurspartij sp.a heeft het ook niet onder de markt. Ofwel moet je overtuigen dat je gewoon veel beter gaat besturen, het is Caroline, Freya en Peter nog niet echt gelukt. Ofwel moet je overtuigen met concrete voorstellen of zelfs nog maar met een begeesterende maatschappelijke analyse. Je kan alleen maar vaststellen dat voorlopig geen van beiden er zijn.

Links Liberalisme

In principe zou dat zelfs wat ruimte moeten maken voor de nieuwbakken onafhankelijke pro’s. De gemiddelde Zottegemmenaar heeft in de Wetstraat veel ruzie en ellende gezien het laatste jaar. Elk nieuw geluid kan een streepje voor hebben. Alleen, ook hier mangelt het verhaal. Vlaams-progressieven was tot nu toe nóg intellectualistischer, nog olijker, nog linkser, nog meer welwillende hoofddoek en nog meer loft dan de sp.a die zelf al moeite heeft om de traditionele (laaggeschoolde) achterban bij te houden.

En wat is in godsnaam links-liberalisme ? Er zal vast een degelijke uitleg voor bestaan, maar wat betekent het voor de gemiddelde Zottegemmenaar ? Voor een klein partijtje ligt er een hele grote uitdaging om dat uit te leggen.

Niet afschrijven
En toch wil ik ze niet afschrijven. In principe kunnen ze zich beroepen op twee onderscheidende dingen. Ze zijn Vlaamsgezind en ze zeulen niet de last mee van een oude zuil, wat hen in principe beweeglijker kan maken. Het zal aan de linkse kabouters zelf zijn om dat concreet te maken, in voorstellen die begeesteren, maar het is niet per definitie onmogelijk.

Enthousiasme
En er is nog een derde troef en een niet onbelangrijke : hun eigen enthousiasme. Ik heb mensen aan de lijn gehad die een zetel hadden kunnen krijgen bij de sp.a als ze de vl.pro maar wilden laten vallen, en die toch hun partijtje trouw zijn gebleven. Mensen die absoluut niet de makkelijkste keuze hebben gemaakt en die ervoor willen gaan. Eigenlijk dwingt het eerbied af. Meewarig doen is ook gemakkelijk.

Mislukking
2008 is het jaar van de mislukking. Staatshervorming mislukt, BHV splitsen mislukt, Onze grootste bank Belgisch houden mislukt, goed bestuur uitstralen mislukt, begroting mislukt. En zowat elke partij maakt intern de analyse dat de regering Leterme eigenlijk niet echt goed is voor de partij, maar dat er geen alternatief is. De Belgische politiek heeft nood aan boodschap die overtuigend kan zeggen ‘yes we can’.

Na de vele grootste beloftes uit het recente verleden, de nadruk op wat er wél mogelijk is, ook al zijn er geen garanties op succes. Als de vlaams-progressieven dat accent al kunnen leggen in de politiek hebben ze tenminste dàt al bereikt.

Weblog Tim Pauwels
28/11/08

Winter in de stad met straattheater en nieuwjaarsdrink.

De stad Sint-Niklaas belooft warme eindejaarsdagen met het gespierde programma ‘Winter in de Stad’. De eerste Noord-Zuid-kerstmarkt, het winterse straattheaterfestival en de grote nieuwjaarsdrink voor Sint-Niklazenaren zijn maar enkele blikvangers uit het ruime aanbod.

«In vergelijking met de voorbije jaren hadden we al een indrukwekkende aanloop naar Winter in de Stad, met onder meer het succesvolle 10 jaar K3», stelt burgemeester Willockx (sp.a). Me-teen zijn de Sint-Niklazenaren warm gemaakt voor het vijf weken durende programma, waarvan hier de blikvangers volgen.

Villa Trade

Een soort winterse versie van het zomerse Villa Pace. Met op 6 en 7 december een grote geschenkbeurs en een internationale markt in kraampjes op de Grote Markt. «Dit is de eerste Noord-Zuid-kerstmarkt in Sint-Niklaas, zelfs uniek in Europa. We geven zo een nieuwe culturele tint aan de kerstmarkt», stelt schepen Wouter Van Bellingen , die de lijn doortrekt in het Afrobaleynbal. Deze dans en cocktailavond brengt folk op Afrikaanse ritme.

Straattheaterfestival

Winters straattheater in kerstsfeer tijdens het weekend van 20 en 21 december. Gedurfde vuuracts, vliegende schepsels, een kerstman op stelten én ballon-sculpturen. Tientallen artiesten uit binnen- en buitenland palmen de binnenstad in. Het zal ook wemelen van de straatkoren, die geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Op 21 december versterken authentieke historische draaiorgels het straattheaterfestival. Vuurwerk is de apotheose van dit weekend.

Nieuwjaarsdrink

Alle Sint-Niklazenaren zijn uitgenodigd op de nieuwjaarsdrink op 11 januari op het Sint-Nicolaasplein. Twee jeugdkoren zingen er en de Sint-Niklase reuzengilde wordt boven de doopvont gehouden.

Tussendoor zijn er de zondagopeningen van de winkels in de stadskern, sportevenementen zoals het boksgala op de Grote Markt, het Flanders Volley Gala in De Witte Molen of de veldrit op De Ster, kerstmarkten zoals de eerste Horeca Kerstmarkt op de Grote Markt. Op oudejaarsavond zijn er feesten.

VGB, HLN

Centen voor nieuwbouw D’Olmen

De scouts en gidsen D’Olmen, die hun stek hebben in de Sint-Niklase Iepenstraat, krijgen een forse subsidie van de stad. Voor hun nieuwbouwproject maakt de stad 100.000 euro vrij. De scouts krijgen ook een renteloze lening van 75.000 euro.

Sint-Niklaas

Het nieuwbouwproject van de jeugdbeweging omvat onder meer speellokalen, een sanitaire ruimte en een keuken. Het stadsbestuur reikte eerst een nieuwbouwsubsidie uit van 100.000 euro en voegde daar later ook een renteloze lening van 75.000 euro aan toe. Het gaat om een lening met een aflossingstermijn van 25 jaar met een jaarlijks aflossingsbedrag van 3000 euro.

“De gebouwen van de scouts D’Olmen zijn erkend als jeugdverblijfcentrum en zullen dus multifunctioneel worden gebruikt, deels als scoutslokaal en deels als jeugdverblijfcentrum”, schetst schepen voor Jeugd Wouter Van Bellingen.

De scouts van D’Olmen zijn inmiddels al aan het bouwen aan hun nieuw lokaal. In juli 2009 kunnen de nieuwe gebouwen in gebruik worden genomen.De stad wil de jeugdinfrastructuur verder op punt stellen. Een heel aantal andere jeugdverenigingen kregen dit jaar al steun van de stad, voor een totaalbedrag van 321.949 euro. De grootste happen uit dat budget gingen naar jeugdhuis Kompas (50.000 euro), de scouts Kristus Koning (15.000 euro), KSA Reinaert (28.320 euro) en chiro Iris (11.249 euro).

JoVe, GVA

Kloof tussen nationaal en lokaal beleid Vl. Pro.

Op nationaal vlak gaan de Vlaams Progressieven en sp.a uit elkaar, maar lokaal verandert er niets. Dat blijkt uit een rondvraag bij de Vlaams Progressieve mandatarissen.

Kartel blijft

In Sint-Niklaas blijven de Vlaams Progressieven in het kartel met sp.a en Groen!. De Vl.Pro Sint-Niklaas wijzen het opslorpscenario van Bert Anciaux resoluut af. “In Sint-Niklaas blijven we het progressief kartel, maar op een wijze die toelaat dat elke partner zijn eigenheid behoudt”, zegt voorzitter Ali Salhi. “Het bewijs dat er nood is aan onafhankelijk Vlaams progressief gedachtegoed is de continue groei van Vl.Pro in Sint –Niklaas.” “Dit zijn geen plezante dagen natuurlijk”, zegt schepen Wouter Van Bellingen (Vl.Pro), ook nationaal secretaris van de partij. ”Ik ben in de politiek gegaan voor een project, niet voor een postje. Dat wordt nu duidelijk. De basis wil ook vooruit. Daar moeten we op verder bouwen. Lokaal is de situatie niet te vergelijken met het nationale niveau.”

JoVe, GVA

Vl.Pro buigt zich over toekomst.

Partijkopstuk Bert Anciaux gaat naar eigen zeggen het kartel met SP.A verdedigen. VlaamsProgressieven kwam vorige week in een diepe crisis terecht toen voorzitster Bettina Geysen opstapte na kritiek over hoge onkostennota’s die ze als voormalig VRT-directeur maakte. Het ontslag legde een verdeeldheid bloot over de koers die de partij moet varen. Moet het kartel met SP.A worden voortgezet? Moet de partij het op eigen kracht proberen?

Voorlopig nam ouderdomsdeken Nelly Maes als ondervoorzitster de fakkel over van Geysen. Dat geen procedure werd gelanceerd om een nieuwe leider aan te duiden, heeft met die verdeeldheid te maken. Eerst moet een gezamenlijke visie worden uitgewerkt, nadien volgt de keuze voor een voorzitter die die visie het best belichaamt, luidde het vorige week.

De partijraad, waarin ongeveer 100 Vl.Pro’ers zetelen, krijgt dinsdagavond de kans om zijn mening te geven over de interne crisis. Verwacht wordt dat het partijorgaan alvast een aantal knopen doorhakt. Naast de te varen koers en de vraag wie VlaamsProgressieven in veilig vaarwater moet brengen, zal wellicht ook gediscussieerd worden over de naam van de partij. Zowat alle linksliberalen beamen immers dat Vl.Pro een foute keuze was van Bettina Geysen.

Kopstuk Bert Anciaux gaat op de partijraad alvast het kartel met de Vlaamse socialisten verdedigen. Dat herhaalde hij ook voor de vergadering van start ging. ‘In elk leven moet je belangrijke beslissingen nemen. Dat is nu ook zo’, luidde het. Anciaux wil wel dat heel de partij samenblijft en dat alle neuzen in dezelfde richting gaan.

Senator en ex-voorzitter Geert Lambert liet tot nu toe niet echt in zijn kaarten kijken. Ook dinsdagavond wou hij niet veel kwijt, behalve dat hij tegen een opslorping van zijn partij door sp.a is. Volgens partijsecretaris Wouter Van Bellingen zijn beide standpunten te verzoenen.

Dat de linksliberale zenuwen gespannen staan, was dinsdagavond overduidelijk. Ondervoorzitter Fouad Ahidar duwde Van Bellingen weg van de camera’s. Lionel Vandenberghe kwam de pers dan weer vertellen dat ze beter de gewone militanten zouden interviewen. Een van die gewone militanten kwam de journalisten echter verwijten ‘lijkenpikkers’ te zijn. De vergadering van de partijraad zal wellicht enkele uren duren.

svh, De Standaard.