Maand: april 2008

Protest tegen opsluiting kinderen zonder papieren in Merksplas.

Onderzoek toont volgens de beweging aan dat een verblijf in een gesloten instelling trauma’s veroorzaakt bij kinderen. Ze wil dan ook een onmiddellijke afschaffing van de opsluiting van illegale kinderen en jongeren. Verder eist ze de onmiddellijke en permanente regularisatie van alle kinderen, jongeren en gezinnen die nu in Belgi� verblijven zonder papieren. De actiegroep stuurde daarover een brief naar de nieuwe federale minister van Immigratie en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open VLD).

De Beweging voor Kinderen Zonder Papieren zegt dat de gesloten centra geen aangepaste omgeving zijn om kinderen in onder te brengen. Zo is er volgens hen geen noemenswaardig onderwijs en zijn er te weinig ontspanningsmogelijkheden. Ze willen dat de opgesloten illegalen de kans krijgen om het centrum dagelijks te verlaten om naar school te kunnen gaan.

Omdat de huidige regering niet van plan is om iets te veranderen aan de situatie, was het volgens de beweging tijd om actie te ondernemen. Ze deelden tijdens hun manifestatie in Merksplas pamfletten uit aan belangstellenden. De oproep krijgt steun vanuit politieke hoek. Onder meer Els Van Weert en Wouter Van Bellingen, beide van de VlaamsProgressieven, ondertekenden de brief aan de bevoegde minister

Jeugd voert groene oppositie.

Op 9 mei kan de jeugd politici het vuur aan de schenen leggen in het federaal parlement, maar de voorbije weken nam het scholierenparlement van Sint-Niklaas nog de lokale inspanningen onder de loep. De jongeren vinden dat de meer dan noodzakelijke maatregelen op vlak van energie en milieu veel strenger moeten worden afgedwongen. “Sensibilisering is niet voldoende.”

In het scholierenparlement discussiëren jongeren van vier Sint-Niklase scholen (het College, de Broederschool, OLV Presentatie en het Atheneum) wekenlang over een bepaald thema.

Dit jaar was dat het vraagstuk milieu en energie. Een vijfentwintigtal scholieren nam aan de debatten deel. Woensdag waren ze toe aan het slotdebat in het Sint-Niklase stadhuis, waar ze in discussie gingen met schepenen Wouter Van Bellingen, Sofie Heyrman en Marc Heynderickx en Jef Verstraeten van Wase Wind en Jenny De Laet van milieuvereniging Abblo.

Bewustwording
De jongeren stelden zich heel kritisch op en hadden grote bedenkingen bij het trage bewustwordingsproces bij de bevolking, de moeilijke mentaliteitswijziging, de grote en brandstofverslindende auto’s, de keuze tussen sensibiliseren en straffen, enzovoort.

“Iedereen is er blijkbaar van overtuigd dat er over energie en milieu nog veel sensibilisering nodig is, maar ik geloof daar niet meer in”, meent Johan Van de Voorde van het College. “Technologische oplossingen en straffen zouden veel beter werken. Als iemand het vertikt om bijvoorbeeld een roetfilter in zijn auto te plaatsen, moet er kordaat worden opgetreden.”

Ramen open, verwarming op
“Dat zo’n roetfilter nog altijd niet verplicht is, begrijpen we niet”, stelt Esther De Dauw van het Atheneum.

Deze groep jongeren wil harde maatregelen om het milieu te sparen, maar ze beseffen ook dat ze vaak alleen staan. “Wij zijn inderdaad niet representatief voor onze hele generatie. Het komt vaak voor dat we zware discussies hebben met leeftijdsgenoten. Dat is goed, want een mentaliteitswijziging begint bij jezelf en je omgeving.”

Speelt het stadsbestuur een goeie rol op ecologisch vlak?
“We hadden de indruk dat de stad er goed mee omgaat”, zegt Bram Roelant van het Atheneum. “Maar dat valt soms wel nog eens tegen. Vorige week kwamen we hier vergaderen in het stadhuis en de verwarming stond helemaal open in de zaal, maar de zon scheen volop binnen en de ramen stonden open. Tja, en dan moet je nog beginnen discussiëren over zuinig omgaan met energie!”

JOVE, GVA

Stadsbestuur onderzoekt locaties voor grote evenementen.

Het schepencollege heeft het licht op groen gezet om een aantal locaties in Sint-Niklaas waar zomerse evenementen plaatsvinden, te onderzoeken. ‘We willen de geluidsoverlast voor buurtbewoners beperken’, zegt schepen Wouter Van Bellingen (Spirit).
De stad Sint-Niklaas kreeg de steun van Europees commissaris Louis Michel voor zijn intercultureel evenement Villa Pace. Toch is het niet gemakkelijk om dergelijke grootschalige festiviteiten naar ieders zin te organiseren. ‘We horen meer klachten over de geluidsoverlast die dergelijke evenementen veroorzaken’, legt Van Bellingen uit. ‘De Sint-Niklazenaren beseffen te weinig dat wij een van de weinige steden in Vlaanderen zijn waar een massaal bezochte Openluchtfuif zoals die van Nieuwkerken nog mogelijk is. Wij willen dergelijke evenementen ook behouden. Vandaar geluidsonderzoeken op diverse festiviteitenlocaties.’

Het schepencollege somt een reeks evenementen op die stuk voor stuk naam maakten in het uitgaanswereldje. Voor ieder project afzonderlijk wil het stadsbestuur de geluidsoverlast onder de loep nemen. Concreet gaat het om zeven locaties. Op het Sint-Nicolaasplein is er Villa Pace. Op de Grote Markt is er zowel de Zomerkermis als Villa Pace en de Vredefeesten. Aan de Castrodreef heeft Villa Pace een nieuwe muzikale stek gevonden sinds afgelopen jaar. Tweedaags muziekfestival Viva Lola is uitgeweken van de tuin van de Salons voor Schone Kunsten in de Stationsstraat naar het VP-plein in het Industriepark-Noord. Maar daar blijkt ook een onderzoek nodig.

De terreinen achter de Kristus Koningkerk in de Heistraat zijn de locatie voor Krock. Recreatieoord De Ster heeft zijn Sterfeesten met ballons en muzikaal vuurwerk. Op de terreinen van De Schakel in Nieuwkerken is er de jaarlijkse Openluchtfuif aan het einde van het schooljaar die een zevenduizend enthousiaste jongeren lokt. ‘We gaan de geluidshinder voor die pleinen en feestenweides individueel onderzoeken’, zegt Van Bellingen.

‘Mogelijk kunnen we de geluidsboxen anders installeren. Voorwaarde is wel dat we subsidies krijgen.’ Het stadsbestuur koopt ook vier fuivenkoffers en de milieupolitie krijgt er een geluidsmeter bij.

Speelbossen in Mierennest, Heihoek en Patersbos.

Het stadsbestuur heeft drie locaties goedgekeurd waar speelbossen komen. Voor de Sint-Niklase deelgemeente Sinaai wordt dat het Patersbos, voor Belsele de Mierennest en voor Nieuwkerken de Heihoek.

In Sinaai duikt geregeld de vraag op om in speelbossen te voorzien voor de jeugdverenigingen. Nog te dikwijls spelen jongeren noodgedwongen in privébossen, waarvan eigenaars het gebruik goedkeuren, hoewel er geen formele huurovereenkomst is. Het stadsbestuur is begaan met de noden van de jeugd en werkt aan een oplossing voor Sinaai. ‘We onderzoeken de mogelijkheden van het Patersbos aan Wijnveld’, zegt schepen Wouter Van Bellingen (Spirit). ‘Subsidies kunnen wij er niet voor krijgen omdat de inrichting al in orde is. Bovendien is het stadseigendom en is er een aangepast gebruiksreglement vereist.’ Het stadsbestuur heeft al een oplossing voor Belsele. Het speelbos Belsele komt in de wijk Mierennest. ‘In samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bos in Vlaanderen en de Belseelse jeugd, wordt een gratis inrichtings- en aanplantingsplan opgemaakt. Concreet gebeurt de inrichting in 2009. Nog voor 1 januari 2009 vraagt het stadsbestuur een projectsubsidie aan. Voor de grondenaankoop zijn ons eerder al subsidies toegekend.’ Ook voor Nieuwkerken worden de handen uit de mouwen gestoken. De nieuwe bedrijvenzone Heihoek blijkt ook ruimte te bieden voor een nieuw speelbos. ‘Dat bos wordt aangelegd in de tweede fase van de ontwikkeling van de bedrijvenzone’, bevestigt Heynderickx. ‘We hopen dat we ook het bos de komende jaren kunnen aanleggen.’
sl, Nieuwsblad